Research

Bedrijfshuisvesting

Bedrijfshuisvesting

Research

Voor een weloverwogen besluit

Voor een weloverwogen besluit

Onderzoek maakt een belangrijk deel uit van het samenwerkingsverband Dynamis. Beslissingen kunnen niet uitsluitend op basis van gevoel genomen worden. Een weloverwogen besluit over onroerend goed kan alleen gemaakt worden met een cijfermatige onderbouwing.

Specialistische kennis

Actuele data

Rapportages op maat

Kantorenmarkten

Jaarlijks wordt in februari het Sprekende Cijfers Kantorenmarktenrapport uitgebracht over de ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt. Deze wordt elk kwartaal gevolgd door een update. De rapporten geven een transparant beeld van de ontwikkelingen in aanbod, opname en huurprijzen in de belangrijkste kantoorgebieden in Nederland.

Winkelmarkten

Het Sprekende Cijfers: Winkelmarkten rapport is een jaarlijks terugkerend onderzoeksrapport uitgevoerd door Dynamis. In deze rapportage wordt inzicht gegeven in zowel de landelijke als regionale ontwikkelingen op het gebied van de winkelmarkt. Alle feiten en cijfers over de actuele herijking en leegstand vindt u in dit onderzoeksrapport.

Bedrijfsruimtemarkten

Het rapport Bedrijfsruimtemarkten schetst een beeld van de ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt binnen de 28 regio’s in Nederland. De nadruk in deze rapportages ligt met name op de dynamiek binnen de bedrijfsruimtemarkt in de verschillende regio’s. Het aanbod- en opnameontwikkeling, prijsontwikkeling en de verwachte vraag naar bedrijfsruimte wordt uitgelicht in deze rapportage.

Marktscan Logistiek

Als aanvulling op het rapport Bedrijfsruimtemarkten wordt sinds 2014 ook de Marktscan Logistiek uitgebracht. Door middel van zowel een cijfermatig overzicht van de aanbod- en vraagzijde als een verdiepende beschrijving, geeft BMV Bedrijfsmakelaars, in samenwerking met haar Dynamis partners, u een zo volledig mogelijk beeld van de situatie op de Nederlandse logistieke vastgoedmarkt.

Retailscan

De Retailscan is één van de jaarlijkse onderzoeksrapporten van BMV Consultancy, Research en Taxaties. De Retailscan geeft beleggers, ontwikkelaars, overheden, researchers en retailers inzicht in de ontwikkelingen op de winkelmarkt in Arnhem.

Transformatiescan

In de jaren 2015 t/m 2017 zijn er in Arnhem en omstreken meerdere panden getransformeerd naar een nieuwe bestemming. BMV Consultancy, Research & Taxaties heeft in die periode jaalijks een transformatiescan uitgebracht.

research-archief

Archief

Bent u op zoek naar oudere edities en rapporten? Raadpleeg dan het archief.

Onze specialisten helpen u graag verder

Heeft u een vraag over een rapportage? Neem gerust contact met ons op!

Contact opnemen

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie