Woonvisie Arnhem

Geschreven door Maarten Muller RM RT MRICS op 20 oktober 2023

ARNHEM - Onlangs is het ontwerp van de Arnhemse woonvisie uitgebracht. Deze ligt ter inzage tot 12 november. Eén van de opvallendste bevindingen in deze ontwerp woonvisie is dat de gemeente constateert dat er niet veel meer behoefte is aan huurwoningen in de vrije sector; niet iets dat wij dagelijks constateren in de markt; in tegendeel!

Ook de constatering dat starters in de koopmarkt niet aan bod komen staat haaks op onze analyse van de woningmarkt. In de vorige kwartaal update hebben we laten zien dat juist de starter op dit moment zijn kans pakt; in de eerste helft van 2023 was meer dan 50% van de kopers in Arnhem een starter. In Nijmegen zelfs 60%; het één na hoogste percentage in Nederland.

De sterke focus opdat twee derde ‘betaalbaar’ in deze woonvisie zal de versnelling in de woningbouwproductie niet ten goede komen. Bovendien zorgt dit een verdere kwalitatieve verarming van de woningvoorraad; om het betaalbaar te houden worden er waarschijnlijk kleinere woningen gebouwd. Om de productie daadwerkelijk te verhogen is het veel kansrijker om de focus deels te verleggen naar bouwen voor mensen die willen doorstromen; in het bijzonder voor ouderen die verhuisgeneigd zijn en vaak (en veel) overwaarde opgebouwd. Door doorstroming in de verhuisketen zal dan ook voor de starter ruimte komen op de markt.

Woonvisie Arnhem
Maarten Muller RM RT MRICS
Neem contact op met Maarten

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Heimstaden kiest voor Dynamis! Dynamis partner BMV aan de slag in Arnhem, Elst & Wageningen 

Heimstaden kiest voor Dynamis! Dynamis partner BMV aan de slag in Arnhem, Elst & Wageningen

Wij zijn mega trots op de samenwerking die Dynamis is aangegaan met Heimstaden. In de komende periode zullen onze makelaars Heimstaden ondersteunen bij de verkoop van woningen aan...
Definitieve regelgeving huurwoningen 2024

Definitieve regelgeving huurwoningen 2024

Definitieve maximale huurindexatie 2024 Vervolg artikel d.d. 20 oktober 2023. Eerder schreven wij dat de te verwachten huurverhoging voor geliberaliseerde...
Bekijk overzicht