Prinsjesdag 2022: de belangrijkste veranderingen voor de woningmarkt

Geschreven door Erwin Broersma RM RT op 28 september 2022

Ieder jaar worden op Prinsjesdag de plannen van het kabinet voor het volgende kalenderjaar gepresenteerd. Tijdens Prinsjesdag 2022 is bekendgemaakt dat het kabinet geen ingrijpende maatregelen neemt om de woningmarkt te hervormen. In dit blog leest u de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt in 2023.

Stimulering woningbouw

De woningnood in Nederland groeit en de doorstroom op de woningmarkt staat nagenoeg stil. Daar moet verandering in komen. Daarom kondigde het demissionaire kabinet vorig jaar al aan flink te willen investeren in het bouwen van nieuwe woningen. Dit jaar werd al 250 miljoen vrijgemaakt voor gemeenten om zo snel mogelijk nieuwe woningen te bouwen. De komende 10 jaar wordt 100 miljoen per jaar vrijgemaakt voor een woningbouwimpuls.

De woningbouwsteun die vorig jaar is afgekondigd leidt dit jaar nog tot weinig opgeleverde nieuwbouwwoningen. Dit komt mede door de stijgende bouwkosten, de stikstofproblematiek en de moeilijk verkrijgbare bouwvergunningen.

Naast nieuwbouw is het plan van het kabinet om 380 miljoen uit te trekken voor het versnellen van tijdelijke huisvesting. Zo moeten er 15.000 flex- en transformatiewoningen komen.

Verhoging overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor woningen die niet zelf bewoond worden (dus eigenlijk het vastgoed van beleggers), stijgt van 8 naar 10,4%. Per 1 januari 2021 werden de tarieven al gewijzigd, waardoor de overdrachtsbelasting voor het kopen van een eigen woning (hoofdverblijf) werd verlaagd van 6 naar 2% en voor andere woningen en objecten juist werd verhoogd van 6 naar 8%.

Naast de verhoging van de overdrachtsbelasting wordt de grens van de startersvrijstelling verhoogd van € 400.000 naar € 440.000. Dit betekent dat huizenkopers tot 35 jaar (die voor het eerst een woning kopen en nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling), die een huis kopen van maximaal € 440.000 géén overdrachtsbelasting hoeven te betalen.

Met deze maatregel hoopt het kabinet dat het voor beleggers minder aantrekkelijk wordt om woningen op te kopen.

Afschaffing jubelton voor eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947 en in 2024 waarschijnlijk helemaal afgeschaft. Ook wordt in 2023 de mogelijkheid om de schenking over verschillende jaren te verspreiden afgeschaft. De huidige maximale vrijstelling bedraagt € 106.671. De eenmalige vrijstelling is mogelijk als de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is en de jubelton gebruikt wordt om:

  • Een eigen woning te kopen of te verbouwen;
  • De hypotheek of restschuld van zijn/haar eigen woning af te lossen;
  • De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn/haar eigen woning af te kopen.

Het doel van het kabinet is om met deze maatregel de kansenongelijkheid tussen starters op de woningmarkt te verkleinen.

Verduurzaming wordt belangrijker

Door de huidige energiecrisis die nu voelbaar is op de woningmarkt, is de verduurzaming van woningen nóg belangrijker geworden. Het kabinet heeft daarom bekendgemaakt in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dit maakt het mogelijk dat meer (kwetsbare) huishoudens hun woningen kunnen verduurzamen en op deze manier hun energielasten kunnen verlagen.

Prijsplafond energiekosten

Het kabinet heeft een prijsplafond voor de energierekening aangekondigd per 1 januari 2023. Met deze maatregel moet de energierekening van huizenbezitters omlaag gaan en huishoudens zekerheid bieden. Steeds meer gezinnen en bedrijven dreigen in de problemen te komen door de hoge energieprijzen. Het prijsplafond betreft een tijdelijke maatregel die op 1 januari 2023 moet ingaan en tot het einde van het jaar doorloopt. Vanaf 1 november is al verlichting mogelijk.

Maar wat betekent een prijsplafond precies? Met een prijsplafond wordt uw energierekening voor uw verbruik aan stroom en gas nooit hoger dan het plafondbedrag. Voor alles wat u meer dan het gemiddelde verbruikt, betaalt u het markttarief.

De overheid zet zich ook in voor gezinnen die de energierekening écht niet kunnen betalen. De overheid neemt hiervoor namelijk de kosten op zich. Aanvullend komt er een energietoeslag van € 1.300 voor kwetsbare gezinnen. Met energiebedrijven is de afspraak gemaakt dat huishoudens met betalingsproblemen niet mogen worden afgesloten.

Sociale huur omlaag, huurtoeslag omhoog

De huurtoeslag gaat vanaf januari 2023 omhoog met € 16,94 per maand. De stijging van de huurtoeslag moet huishoudens met een laag inkomen een extra steuntje in de rug geven. Huurders met een laag inkomen krijgen vanaf 1 juli 2023 huurverlaging. Gemiddeld gaat de huur dan met € 57 per maand omlaag. De huurverlaging geldt voor huurders met een sociale huurwoning en een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Verhuurderheffing verdwijnt

Verhuurders met meer dan vijftig huurhuizen in het bezit, moeten belasting betalen over de waarde van deze huizen. Door de sterkte stijging van de huizenprijzen is de verhuurderheffing de laatste jaren flink opgelopen. Omdat woningbouwcoöperaties het geld bij de huurders halen, zorgt de heffing voor hogere huurprijzen.

Vanaf 1 januari 2023 verdwijnt de verhuurderheffing. Voor huizenzoekers kan dit een positieve uitkomst bieden, omdat het geld dat woningbouwcoöperaties overhouden, besteedt kan worden aan het bouwen van nieuwe woningen. Ook voor huurders is dit een gunstige ontwikkeling. Verhuurders geven namelijk minder uit, dus kunnen ze ook minder in rekening brengen voor huurders.

Verandering op de woningmarkt

Hoewel de woningmarkt dit jaar een minder prominent thema lijkt te zijn geweest tijdens Prinsjesdag, is de situatie wel aan het veranderen. Dat de woningmarkt veranderd, heeft vooral te maken met de gestegen hypotheekrente en het toenemen van het woningaanbod. Woningen staan gemiddeld langer te koop dan een half jaar geleden. De vraag blijft wat de huizenprijzen gaan doen.

Prinsjesdag 2022: de belangrijkste veranderingen voor de woningmarkt
Erwin Broersma RM RT
Neem contact op met Erwin

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Heimstaden kiest voor Dynamis! Dynamis partner BMV aan de slag in Arnhem, Elst & Wageningen 

Heimstaden kiest voor Dynamis! Dynamis partner BMV aan de slag in Arnhem, Elst & Wageningen

Wij zijn mega trots op de samenwerking die Dynamis is aangegaan met Heimstaden. In de komende periode zullen onze makelaars Heimstaden ondersteunen bij de verkoop van woningen aan...
Definitieve regelgeving huurwoningen 2024

Definitieve regelgeving huurwoningen 2024

Definitieve maximale huurindexatie 2024 Vervolg artikel d.d. 20 oktober 2023. Eerder schreven wij dat de te verwachten huurverhoging voor geliberaliseerde...
Bekijk overzicht