Opkoopbescherming in Arnhem: neemt de druk op de woningmarkt hierdoor af?

Geschreven door Maarten Muller RM RT MRICS op 25 januari 2022

Heel Nederland, ook Arnhem, kent een grote druk op de woningmarkt. Het vinden van een betaalbare koopwoning is de afgelopen jaren steeds lastiger geworden. Om woningzoekenden en vooral de starters meer kans te geven om een koopwoning te bemachtigen, wil de gemeente in Arnhem de opkoopbescherming invoeren.

Waarom een opkoopbescherming?

De opkoopbescherming kan voorkomen dat goedkope en middeldure woningen op de woningmarkt worden opgekocht om vervolgens verhuurd te worden. De opkoopberscherming wordt in Arnhem ingevoerd, omdat het aantal woningaankopen door investeerders en vastgoedbeleggers flink is toegenomen, terwijl het voor starters steeds moeilijker is geworden om een woning te kopen.

Doordat het voor investeerders en vastgoedbeleggers op dit moment gemakkelijk is om woningen op te kopen voor de verhuur, komt de leefbaarheid van de wijken in Arnhem nog verder onder druk te staan. Een positief effect op de leefbaarheid in buurten en wijken is de binding van huiseigenaren met hun omgeving. De verhuur van koopwoningen kan een negatief effect hebben op het leefklimaat en woongenot in een straat, buurt of wijk.

Wat houdt de opkoopbescherming in?

Vanaf het begin van deze maand is het voor gemeenten mogelijk om de opkoopbescherming in te voeren. Gemeenten zijn hiermee in staat om aan te wijzen binnen welke buurten of wijken woningen na de verkoop niet mogen worden verhuurd. De opkoopbescherming geldt voor woningen in het goedkopere en middeldure segment. De reden dat hiervoor gekozen is, is omdat het voornamelijk voor woningzoekers in deze segmenten lastig is om een woning te vinden. Door de opkoopberscherming in te voeren, blijven er meer woningen in het goedkopere en middeldure segment over voor consumenten. De kans dat starters aan een woning komen, moet hierdoor toenemen. De opkoopbescherming in Arnhem geldt voor woningen met een WOZ-waarde van maximaal € 325.000.

Het stadsbestuur van Arnhem claimt dat het bijna driekwart van de Arnhemse koophuizen binnen de gemeentegrenzen binnenkort kan beschermen tegen opkopers. De opkoopbescherming houdt in dat een woning met een WOZ-waarde van maximaal € 325.000 na aankoop vier jaar niet mag worden verhuurd. Een gekochte woning moet dus daadwerkelijk door de koper in gebruik worden genomen voor minimaal vier jaar. Na deze vier jaar vervalt het verbod om te verhuren.

De opkoopbescherming zoals voorgesteld, werpt een blokkade op in de meeste Arnhemse wijken. Genoemd worden het Arnhemse Broek, het centrum, De Laar, Elderveld, Elden, Geitenkamp, Heijenoord/Lombok, Klarendal, Malburgen, Monnikenhuizen, Presikhaaf, Rijkerswoerd, Schuytgraaf, Sint Marten, Sonsbeek-Zuid, de Velperweg en omgeving en de wijken Vredenburg en Kronenburg. Ook het Spijkerkwartier staat in de opsomming. In de gemeenteraad klinken inmideels al de eerste kritische geluiden en ook niet alle bewoners zijn het ermee eens.

Gemeenteraad neemt besluit

Het voorstel voor de opkoopbescherming is door het College ter inzage gelegd. De inspraakperiode duurde tot en met 28 december 2021. Het voorstel en alle reacties zijn opgenomen in de huisvestingsverordening en is voor behandeling naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de opkoopbescherming in Arnhem wordt goedgegekeurd.

Meer informatie? Klik hier.

Bron: De Gelderlander

Opkoopbescherming in Arnhem: neemt de druk op de woningmarkt hierdoor af?
Maarten Muller RM RT MRICS
Neem contact op met Maarten

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Heimstaden kiest voor Dynamis! Dynamis partner BMV aan de slag in Arnhem, Elst & Wageningen 

Heimstaden kiest voor Dynamis! Dynamis partner BMV aan de slag in Arnhem, Elst & Wageningen

Wij zijn mega trots op de samenwerking die Dynamis is aangegaan met Heimstaden. In de komende periode zullen onze makelaars Heimstaden ondersteunen bij de verkoop van woningen aan...
Definitieve regelgeving huurwoningen 2024

Definitieve regelgeving huurwoningen 2024

Definitieve maximale huurindexatie 2024 Vervolg artikel d.d. 20 oktober 2023. Eerder schreven wij dat de te verwachten huurverhoging voor geliberaliseerde...
Bekijk overzicht