Vanaf 2018 gelden strengere hypotheekregels

Vanaf 2018 gelden strengere hypotheekregels

Met ingang van volgend jaar mag niet meer geleend worden dan de daadwerkelijke waarde van de woning. Dit jaar is het nog mogelijk om 101% van de actuele marktwaarde van een huis te lenen. Vanaf volgend is dat nog maar 100%. Dit heeft de regering een aantal jaar geleden al besloten. In het nieuwe regeerakkoord is geen verdere verlaging opgenomen.

Ook de inkomensnormen gaan veranderen. Daarvoor geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een waarschuwing af. De wijziging is ook van toepassing op huizenzoekers die in 2017 een hypotheekaanvraag doen, maar in 2018 een definitief voorstel ontvangen. Deze normen behoren tot de maatregels om overkreditering tegen te gaan.

Ondanks de verlaging naar 100%, blijft De Nederlandsche Bank (DNB) aandringen om niet meer dan 90% te kunnen lenen. Met name hoge hypotheekschulden maakt huishoudens kwetsbaar, aldus De Nederlandsche Bank.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie