Stad Arnhem is officieel een groene stad

Stad Arnhem is officieel een groene stad

De Universiteit van Wageningen heeft officieel onderzoek gedaan naar de groenvoorzieningen van verschillende steden. Daarbij is gekeken naar het aantal bomen en planten binnen de bebouwde kom. De stad Arnhem blijkt meer groen te hebben binnen haar gemeente dan menig andere steden. Enkel Groningen scoort, wanneer gekeken wordt naar provinciehoofdsteden, beter dan Arnhem.

Landgoeden Arnhem
Gebieden waar de bevolkingsdichtheid hoger is, scoren logischerwijs lager. Arnhem vormt daarin een uitzondering. Ondanks het aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid, scoort de stad uitzonderlijk goed. Dit komt door landgoeden als Sonsbeek, Mariëndaal en Zypendaal. Wilt u ook wonen in het groene Arnhem? Bekijk ons actuele aanbod.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie