Raad van State positief over plan Stadsblokken-Meinerswijk

ARNHEM - De Raad van State heeft op 29 maart jl. alle beroepen tegen het bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk ongegrond heeft verklaard, waardoor het plan onherroepelijk is geworden. Het plan maakt de herontwikkeling van het gebied mogelijk met de ontwikkeling van maximaal 430 woningen en natuur, cultuur en recreatie.

Er is advies gevraagd aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak over de waterveiligheid van het gebied. De uitspraak bevestigt dat het gebied door de plannen veiliger zal worden. Het plan is essentieel voor het behoud van de natuur in het gebied en de ontwikkeling van een nieuwe cultureel bruisende plek voor de stad Arnhem. De bebouwing in het plan is voor alle doelgroepen. De natuurgronden (70 ha) zijn geschonken aan de gemeente en er zal nog eens 56 ha aan gronden worden overgedragen aan de gemeente om een groot aaneengesloten natuurgebied te creëren, wat bijdraagt aan de realisatie van het Gelders Natuurnetwerk.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Bouwinvest verwerft supermarkt van 1.700 m² in Renkum

Bouwinvest verwerft supermarkt van 1.700 m² in Renkum

RENKUM - Het Bouwinvest Retail Fund heeft een supermarkt in Renkum (Gelderland) gekocht van Strada Vastgoed Renkum. De supermarkt van ca.1.700 m² is langjarig verhuurd...
Postkantoor station Arnhem verbouwd en uitgebreid tot rijkskantoor

Postkantoor station Arnhem verbouwd en uitgebreid tot rijkskantoor

Een voormalig postkantoor naast het station van Arnhem wordt verbouwd tot rijkskantoor. Het pand gaat onderdak bieden aan de Belastingdienst, het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Uitvoering...
Bekijk overzicht