Prinsjesdag 2017: de maatregelen voor de woningmarkt

Prinsjesdag 2017: de maatregelen voor de woningmarkt

Afgelopen dinsdag heeft het demissionair kabinet tijdens Prinsjesdag de begroting voor 2018 gepresenteerd. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste maatregelen inzake de woningmarkt:

Maximale hypotheek omlaag naar 100 %
In 2018 gaat het maximale bedrag dat u mag lenen voor de aankoop van een woning naar 100% van de waarde van de woning. Op dit moment is dat nog 101%. Dit betekent dat u bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting en de kosten van een aankoopmakelaar, uit eigen middelen moet financieren.

Aanpassing NHG-grens
De NHG-grens wordt in 2018 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag
Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting gaat ieder jaar een half procent omlaag. Per 1 januari 2018 wordt dit 49,5%. Het huidige tarief bedraagt 50%.

Vervallen restschuldregeling
Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale restschuldregeling; een restschuld financieren wordt duurder. Vanaf dan zijn rente en kosten van restschulden niet meer fiscaal aftrekbaar. De restschuldlening blijft wel van toepassing voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017.

Aftrekregeling voor monumenten blijft gehandhaafd
De kosten voor onderhoud van een rijksmonument mag u aftrekken. Het moet hierbij gaan om kosten die u maakt om het pand in bruikbare staat te houden of herstellen. Kosten voor verbetering zijn uitgesloten van deze regeling. Het nieuwe kabinet gaat beslissen of de aftrek na 2018 in stand blijft of dat er een subsidie voor in de plaats komt.

WOZ-waarde stijgt
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen zal in 2018 stijgen met 5 tot 7%.

Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners
Vanaf 2018 met het inkomen van een partner voor 70% worden meegenomen bij een hypotheekaanvraag. Op dit moment is dat nog voor 60%.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie