Ook Wet voorkeursrecht op Heijenoord locatie

De gemeente Arnhem past de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe in het gebied ten westen van de Heijenoordseweg. Dit besluit, initieel genomen door het college van Arnhem, zal later mogelijk ook door de gemeenteraad bekrachtigd worden. Met een grote behoefte aan woningbouw in de stad, focust Arnhem zich op het beter spreiden van sociale woningbouw. Bovendien is er behoefte aan meer ruimte voor zowel speciaal onderwijs als regulier onderwijs.

Gezien de specifieke behoeften van dit landschappelijk aantrekkelijke gebied en de wens voor een geïntegreerde visie, heeft de gemeente besloten de ontwikkeling van dit plan actief op te pakken. Het college benadrukt het belang van niet alleen woningbouw, maar ook van voldoende onderwijsfaciliteiten voor elk kind in Arnhem. Door het toepassen van de Wvg wil de gemeente meer controle uitoefenen op de transformatie van het gebied, waardoor ongewenste verkopen en speculatie met grond voorkomen worden en de voortgang van projecten beter beheersbaar blijft.

Wat betreft woningbouw: op 10 oktober 2023 presenteerde Arnhem een nieuwe woonvisie, die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het plan beoogt meer sociale huurwoningen te realiseren, vooral in de sterke wijken en buurten rond de westzijde van de Heijenoordseweg, waar momenteel weinig sociale huurwoningen zijn. Het streven is om een aanzienlijk aantal van de nieuwe woningen in dit gebied voor sociale huur te bestemmen.

Op het gebied van onderwijs is er ook een belangrijke focus. Het Prisma College, een school voor speciaal voortgezet onderwijs aan de Heijenoordseweg, kampt met een sterke toename van het aantal leerlingen en heeft behoefte aan uitbreiding in de nabije omgeving. De Heijenoordschool zal nieuwe faciliteiten krijgen op de hoofdlocatie aan de Gentiaanstraat. Daarnaast wordt er voor de Parcivalschool een permanente plek gezocht in het westen van Arnhem.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Opening nieuw station Ede-Wageningen

Opening nieuw station Ede-Wageningen

EDE - Eind 2021 is aannemerscombinatie EdesPoort gestart met de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. Op 23 februari 2024 is het nieuwe station in gebruik genomen. De nieuwe...
75 appartementen boven winkelcentrum Velperbroek Velp verkocht

75 appartementen boven winkelcentrum Velperbroek Velp verkocht

VELP - Een particuliere belegger heeft een appartementencomplex met parkeergarage aan de G.A. van Nispenstraat in Arnhem gekocht. Het appartementencomplex is in 1999 gebouwd en bestaat uit...
Bekijk overzicht