Ook Wet voorkeursrecht op Heijenoord locatie

De gemeente Arnhem past de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe in het gebied ten westen van de Heijenoordseweg. Dit besluit, initieel genomen door het college van Arnhem, zal later mogelijk ook door de gemeenteraad bekrachtigd worden. Met een grote behoefte aan woningbouw in de stad, focust Arnhem zich op het beter spreiden van sociale woningbouw. Bovendien is er behoefte aan meer ruimte voor zowel speciaal onderwijs als regulier onderwijs.

Gezien de specifieke behoeften van dit landschappelijk aantrekkelijke gebied en de wens voor een geïntegreerde visie, heeft de gemeente besloten de ontwikkeling van dit plan actief op te pakken. Het college benadrukt het belang van niet alleen woningbouw, maar ook van voldoende onderwijsfaciliteiten voor elk kind in Arnhem. Door het toepassen van de Wvg wil de gemeente meer controle uitoefenen op de transformatie van het gebied, waardoor ongewenste verkopen en speculatie met grond voorkomen worden en de voortgang van projecten beter beheersbaar blijft.

Wat betreft woningbouw: op 10 oktober 2023 presenteerde Arnhem een nieuwe woonvisie, die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het plan beoogt meer sociale huurwoningen te realiseren, vooral in de sterke wijken en buurten rond de westzijde van de Heijenoordseweg, waar momenteel weinig sociale huurwoningen zijn. Het streven is om een aanzienlijk aantal van de nieuwe woningen in dit gebied voor sociale huur te bestemmen.

Op het gebied van onderwijs is er ook een belangrijke focus. Het Prisma College, een school voor speciaal voortgezet onderwijs aan de Heijenoordseweg, kampt met een sterke toename van het aantal leerlingen en heeft behoefte aan uitbreiding in de nabije omgeving. De Heijenoordschool zal nieuwe faciliteiten krijgen op de hoofdlocatie aan de Gentiaanstraat. Daarnaast wordt er voor de Parcivalschool een permanente plek gezocht in het westen van Arnhem.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
DNV sluit nieuwe huurovereenkomst op Arnhems Buiten

DNV sluit nieuwe huurovereenkomst op Arnhems Buiten

ARNHEM - DNV heeft haar huurcontract aan de Utrechtseweg 310-B50 in Arnhem langdurig verlengd. Van de bijna 10.000 m² die DNV huurt leveren zij 6.000 m² in maar verlengen zij...
Arnhem koopt ca. 38.000 m² grond voor gebiedsontwikkeling

Arnhem koopt ca. 38.000 m² grond voor gebiedsontwikkeling

ARNHEM - De gemeente Arnhem koopt de vrijkomende gronden en gebouwen van revalidatie-instelling Klimmendaal. De aangeschafte grond heeft een oppervlakte van circa 38.000 m². De aankoop...
Bekijk overzicht