Fiscale veranderingen in vastgoed voor 2024

De fiscale veranderingen in de vastgoedsector voor 2024 zijn divers en ingrijpend. Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen.

1. Wijzigingen in omzetbelasting bij onroerende zaken
Het nieuwe besluit, actief sinds 1 januari 2024, omvat onder meer aangepaste btw-behandeling van servicekosten, de mogelijkheid tot reparatie van formele gebreken bij btw-belaste verhuur, en een nieuwe benadering van eerste ingebruikneming bij fit-out werkzaamheden.

2. Verhoging startersvrijstelling en einde 'jubelton'
De grens voor de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting is verhoogd naar €510.000,-. De belastingvrije 'jubelton'-schenking is afgeschaft per 2024.

3. Uitsluiting verhuurd vastgoed van BOR en DSR ab
Verhuurd vastgoed komt niet langer in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang.

4. Belastingtarief box 2 en box 3
Vanaf 2024 wijzigt het belastingtarief in box 2 met twee schijven: 24,5% tot €67.000,- en 33% daarboven. In box 3 stijgt het tarief naar 36%. De overstap naar belastingheffing over werkelijk behaald rendement in box 3 staat gepland voor 2027.

5. Verlenging Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving mileu-investeringen (Vamil)
Deze regelingen zijn verlengd tot ten minste 2028, met een verlaging van het aftrekpercentage van de EIA naar 40% vanaf 2024.

6. Aanpassing Kwalificatiebeleid FGR
Vanaf 2025 veranderen de voorwaarden voor een fonds voor gemene rekening om als zelfstandig belastingplichtig beschouwd te worden.

7. Beperking afschrijving gebouwen
Vanaf 2024 is afschrijving op gebouwen in eigen gebruik beperkt tot 100% van de WOZ-waarde.

8. Btw-herziening op verbouwingsdiensten
Overwegingen worden gemaakt voor een herzieningsperiode voor btw op renovatie- en verbouwingsdiensten.

9. Aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen
Het beleid wordt vanaf 2025 aangepast om in lijn te zijn met internationale standaarden, met speciale aandacht voor de kwalificatie van commanditaire vennootschappen.

10. Wijziging FBI-Regime
Directe beleggingen in Nederlands vastgoed door beleggingsinstellingen vallen vanaf 2025 niet meer onder het 0%-tarief voor de vennootschapsbelasting.

11. Conditionele bronbelasting op dividenden
Een nieuwe bronbelasting op dividenduitkeringen naar landen met lage of geen winstbelasting is per 2024 van kracht.

12. Wetsvoorstel vastgoedaandelen overdrachtsbelasting
Een voorstel om de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij bepaalde aandelentransacties af te schaffen, wordt verwacht vanaf 2025.

13. Inperking renteaftrek voor vastgoedlichamen
Vanaf 2025 is de drempel voor de toepassing van de generieke renteaftrekbeperking bij vastgoedlichamen met verhuurd vastgoed niet meer van toepassing.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Bouwinvest verwerft supermarkt van 1.700 m² in Renkum

Bouwinvest verwerft supermarkt van 1.700 m² in Renkum

RENKUM - Het Bouwinvest Retail Fund heeft een supermarkt in Renkum (Gelderland) gekocht van Strada Vastgoed Renkum. De supermarkt van ca.1.700 m² is langjarig verhuurd...
Postkantoor station Arnhem verbouwd en uitgebreid tot rijkskantoor

Postkantoor station Arnhem verbouwd en uitgebreid tot rijkskantoor

Een voormalig postkantoor naast het station van Arnhem wordt verbouwd tot rijkskantoor. Het pand gaat onderdak bieden aan de Belastingdienst, het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Uitvoering...
Bekijk overzicht