Eerste woningen en kantoren Kronenburg/Vredenburg in 2023 aardgasvrij

Geschreven door Paul Holterman RM RT op 5 mei 2021

De zeven bedrijven en organisaties die samen het plan hebben ontwikkeld om ongeveer 380 woningen in Arnhem-Zuid te verwarmen met warmte uit oppervlaktewater hebben overeenstemming bereikt over de aanpak en de financiën. Met twee andere partijen worden nog gesprekken gevoerd om aanvullend 150-200 woningen aan te sluiten op het warmtenet Smart Polder. Dat betekent dat het project, met een investering van 15 miljoen euro, de volgende fase in kan. Naar verwachting gaan de eerste woningen in de wijk Vredenburg/Kronenburg in 2023 van het aardgas af.

Het plan, 'Smart Polder', om een paar honderd woningen en enkele kantoren te verwarmen met warmte uit oppervlaktewater kon al eerder rekenen op subsidie van de provincie Gelderland. Ook de gemeente Arnhem investeert bijna een half miljoen euro uit haar Klimaatfonds. Wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘Hiermee zetten we een belangrijke stap richting aardgasvrij wonen en werken en laten we zien dat dit al binnen enkele jaren mogelijk is. Daarin slagen we als zoveel mogelijk bewoners meedoen.’

Woonlasten neutraal
De bewoners die mogen aansluiten op het warmtenet zijn via een brief op de hoogte gebracht van deze mijlpaal voor het project. Gemeente en corporaties gaan de komende periode met de bewoners in gesprek over deze kans om van het aardgas af te gaan. We willen zo veel mogelijk bewoners enthousiast maken om hieraan mee te doen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de energielasten ten opzichte van hun huidige energierekening niet mogen stijgen.

Concept Smart Polder in een notendop
Smart Polder gaat over energie uit oppervlaktewater. Met de warmte uit het water in de wijk kunnen woningen en kantoren worden verwarmd. Warmte uit het oppervlaktewater wordt eerst opgeslagen in de bodem (een zogenaamde Warmte Koude Opslag, WKO). In de winter wordt de warmte via een warmtepomp naar een temperatuur van 50-70 graden gebracht. Via een warmtenet stroomt deze warmte naar de woningen en worden de woningen verwarmd. Er komt een afleverset in de woningen die warmte kan afgeven aan de bestaande radiatoren.

De partijen
De zeven samenwerkende partijen achter het project Smart Polder zijn de gemeente Arnhem, de woningcorporaties Vivare en Volkshuisvesting, technisch dienstverlener en energiebedrijf ENGIE, warmte infra-specialist Firan, netbeheerder Liander en het waterschap Rivierenland. Mogelijk sluiten ook Portaal en een andere partij nog aan. Hierover wordt eind dit jaar meer duidelijkheid verwacht.

Bron: Arnhem.nl

Eerste woningen en kantoren Kronenburg/Vredenburg in 2023 aardgasvrij
Paul Holterman RM RT
Neem contact op met Paul

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Bouwinvest verwerft supermarkt van 1.700 m² in Renkum

Bouwinvest verwerft supermarkt van 1.700 m² in Renkum

RENKUM - Het Bouwinvest Retail Fund heeft een supermarkt in Renkum (Gelderland) gekocht van Strada Vastgoed Renkum. De supermarkt van ca.1.700 m² is langjarig verhuurd...
Postkantoor station Arnhem verbouwd en uitgebreid tot rijkskantoor

Postkantoor station Arnhem verbouwd en uitgebreid tot rijkskantoor

Een voormalig postkantoor naast het station van Arnhem wordt verbouwd tot rijkskantoor. Het pand gaat onderdak bieden aan de Belastingdienst, het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Uitvoering...
Bekijk overzicht