Ede: hoofdstad van de Foodvalley

EDE - Ede zal de komende jaren ongetwijfeld gaan groeien. Naar verwachting zal Ede rond 2040 ongeveer 150.000 inwoners hebben. Met deze groei zullen er echter ook stappen ondernomen moeten worden op het gebied van wonen, werken en recreatie. Ede ziet mogelijkheden om de stedelijke groei te combineren met de rust van de Veluwe. Hiervoor zijn echter investeringen nodig. De vijf belangrijkste ambities voor de komende jaren zijn vastgelegd in het propositiedocument "Ede: Hoofdstad van de Foodvalley".

Burgemeester René Verhulst verklaarde: "Tijdens onze laatste ontmoeting in oktober 2022 met de provincie, daagden zij ons uit om onze ambities op papier te zetten en aan te geven wat wij van de provincie nodig hebben om het waar te kunnen maken. Dat staat nu verwoord in dit document, Ede hoofdstad van Foodvalley. Buiten dat het onze ambities weergeeft is het ook een uitnodiging aan partners om met ons samen te werken om Ede en deze regio aantrekkelijk te houden om te wonen en werken.”

Belangrijkste thema's
Ede staat voor verschillende grote uitdagingen. Dit omvat onder andere het landelijk gebied, de natuur en de noodzaak van nieuwbouwwoningen. Ede zal groeien, maar het is essentieel dat het ook leefbaar blijft. Daarom moet er naast het bouwen van woningen ook aandacht worden besteed aan werkgelegenheid, sport, recreatie, cultuur en mobiliteit.

World Food Center & KennisAs
Hoewel er nog steeds verkenningen gaande zijn over de toekomst van het World Food Center, blijft dit samen met de KennisAs een grote ambitie. Het Food Innovation District moet naast een woongebied ook een aantrekkelijke locatie worden voor innovatieve agrifood-bedrijven.

Ede als culturele hotspot
Ede wil een regionale culturele hotspot worden. Het nieuwe ARTBASE Ede is hierbij een belangrijke drijvende kracht, maar ook de ontwikkeling van Astrant en gebouw 120 op de kazerneterreinen dragen hieraan bij.

Open sportpark
Ede wil een nieuw open sportpark creëren dat ook regionaal kan dienen als vertrekpunt voor diverse buitensporten.

Ontvangstlocaties voor de Veluwe
Om de vele bezoekers van de Veluwe goed te kunnen ontvangen, zullen we onder andere ontvangstlocaties creëren bij Ginkels Heide en Otterlo. Dit vereist investeringen in parkeervoorzieningen en openbaar vervoer.

Bereikbaarheid
Er zijn o.a. meer investeringen in wegen nodig.

Het propositiedocument zal worden aangeboden aan de Provincie Gelderland en komende maanden verder uitgewerkt worden.

Bron: Gemeente Ede

Ede: hoofdstad van de Foodvalley
Hanneke Schoeman
Neem contact op met Hanneke

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
DNV sluit nieuwe huurovereenkomst op Arnhems Buiten

DNV sluit nieuwe huurovereenkomst op Arnhems Buiten

ARNHEM - DNV heeft haar huurcontract aan de Utrechtseweg 310-B50 in Arnhem langdurig verlengd. Van de bijna 10.000 m² die DNV huurt leveren zij 6.000 m² in maar verlengen zij...
Arnhem koopt ca. 38.000 m² grond voor gebiedsontwikkeling

Arnhem koopt ca. 38.000 m² grond voor gebiedsontwikkeling

ARNHEM - De gemeente Arnhem koopt de vrijkomende gronden en gebouwen van revalidatie-instelling Klimmendaal. De aangeschafte grond heeft een oppervlakte van circa 38.000 m². De aankoop...
Bekijk overzicht