Aantrekkelijke werklocaties zorgen voor meer banen

Geschreven door Jacco Vogelaar MRICS op 16 december 2022

Arnhem groeit de komende jaren steeds verder. Het aantal inwoners groeit van zo’n 164.000 nu naar circa 177.000 in 2030. Niet alleen het aantal woningen moet dan meegroeien, ook het aantal banen. En daarvoor zijn aantrekkelijke werklocaties nodig. Hoe de gemeente dat wil realiseren, staat in de Visie Werklocaties en de Kantornennota, die het college van B&W vandaag naar de raad stuurt.

Goede werklocaties maken Arnhem aantrekkelijk

Werklocaties is de verzamelnaam voor wat we vroeger bedrijventerrein, industrieterrein, kantorenpark of winkelgebied noemden. Soms is helder wat voor werklocatie het precies is, maar net zo vaak staan er verschillende soorten bedrijven en andere functies op één werklocatie. En in winkelgebieden zie je winkels, horeca, kantoren en wonen door elkaar heen. Deze functiemenging is soms prima, maar soms juist niet wenselijk. In de Visie Werklocaties en de Kantorennota wordt beschreven op welke manier Arnhem de verschillende soorten werklocaties wil ontwikkelen, om te zorgen dat ze aantrekkelijk zijn en blijven voor bedrijven die zich er willen vestigen. Want dat levert banen op voor de groeiende stad. Op alle niveaus, voor alle Arnhemmers.

Groei in goede banen leiden

Wethouder Economie Nermina Kundić: ‘We moeten woningen bouwen én banen creëren. Terwijl de ruimte beperkt is. Daarom moeten we heel goed kijken op welke plekken in de stad we wat willen ontwikkelen en behouden. Zodat we de groei van de stad in goede banen kunnen leiden en Arnhem voor inwoners én bedrijven aantrekkelijk blijft.’ Bekende kantoorlocaties zijn bijvoorbeeld IJsseloord 2, de Gelderse Poort en het Bestuurskwartier. Industrie kom je vooral tegen rond de Nieuwe Haven en Het Broek. Winkelgebieden kom je door de hele stad tegen. Een ontwikkeling van de laatste jaren is de combinatie van wonen en werken op één locatie. Zoals in het plan ‘ART’ bij station Arnhem Centraal. In dat gebouw komen kantoren, flexibele werkplekken, horeca én wonen. Bedrijventerreinen gaan ook aan de slag met duurzaamheid. Kundić: ‘We willen bedrijventerreinen een kwaliteitsimpuls geven zodat ze weer toekomstbestendig zijn. En we gaan aan de slag met verduurzaming, onder meer door Green Deals te sluiten. Dat hebben we eerder al gedaan met kantorenpark Gelderse Poort en we gaan dit nu ook met bedrijventerreinen IJsseloord 1 en Bakenhof doen.’

Kantoren vlakbij OV-knooppunten

Bedrijven die op zoek zijn naar kantoorruimte, zoeken die in toenemende mate op plekken die heel goed met het openbaar vervoer bereikbaar zijn en dichtbij voorzieningen liggen. Zoals station Arnhem Centraal. Kantoren op minder gewilde plekken, kunnen dan mogelijk worden omgebouwd naar woningen. Industrieterreinen met bedrijven die milieuhinder veroorzaken, zien we het liefst terug aan de rand van de stad, en niet te dichtbij woonwijken. Ook bedrijven in de circulaire economie en energie hebben soms een functionele werkomgeving nodig, waarbij alleen het werk zelf centraal staat. De binnenstad daarentegen transformeert zich steeds meer naar een gebied waar recreëren, werken en wonen samenkomen. Met al deze ontwikkelingen houden de Visie Werklocaties en de Kantorennota rekening.

Participatie

Beide documenten zijn opgesteld met inbreng van diverse bedrijven en belangengroepen in de stad, zoals de Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen, StAB: ‘Deze visie toont het belang aan van de bedrijventerreinen voor de Arnhemse economie en werkgelegenheid. StAB erkent de noodzaak van intensief ruimtegebruik. Dat betekent keuzes maken, bijvoorbeeld door ruimte slurpende bedrijfscategorieën zoals automotive te beperken en bestemmingsplannen aan te scherpen. Uiteraard moet bij die intensiveringsslag, waar voor sommige werklocaties de combinatie werken en wonen past, het huidige aantal m2 bedrijfsruimte gehandhaafd blijven. Er moet ruimte zijn om te werken en te wonen in Arnhem.’

Ook BMV Bedrijfsmakelaars is tevreden. ‘De kantorennota geeft een goed inzicht in de huidige situatie op de kantorenmarkt en de koers die op basis van die analyse wordt gekozen. Inzetten op behouden en uitbreiden van Arnhem Centraal als kantoorlocatie. Kwaliteit op de juiste locatie, nabij openbaar vervoer en voorzieningen, daar heeft de kantoorgebruiker van de toekomst behoefte aan’, aldus Jacco Vogelaar van BMV Bedrijfsmakelaars.

Aantrekkelijke werklocaties zorgen voor meer banen
Jacco Vogelaar MRICS
Neem contact op met Jacco

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Bouwinvest verwerft supermarkt van 1.700 m² in Renkum

Bouwinvest verwerft supermarkt van 1.700 m² in Renkum

RENKUM - Het Bouwinvest Retail Fund heeft een supermarkt in Renkum (Gelderland) gekocht van Strada Vastgoed Renkum. De supermarkt van ca.1.700 m² is langjarig verhuurd...
Postkantoor station Arnhem verbouwd en uitgebreid tot rijkskantoor

Postkantoor station Arnhem verbouwd en uitgebreid tot rijkskantoor

Een voormalig postkantoor naast het station van Arnhem wordt verbouwd tot rijkskantoor. Het pand gaat onderdak bieden aan de Belastingdienst, het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Uitvoering...
Bekijk overzicht