Het regeerakkoord: de belangrijkste punten voor u als huiseigenaar

Het regeerakkoord is rond. Maar welke punten zijn voor u als (toekomstig) huiseigenaar nou van belang? Wij zetten een aantal zaken voor u op een rij:

Bestaande bouw

 • Inkomstenbelasting
  In 2021 wordt een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd. Het basistarief wordt 36,93% en het toptarief 49,5%. Het toptarief wordt bereikt vanaf een inkomen van € 68.600,-. Deze grens wordt niet geïndexeerd tijdens de kabinetsperiode.
 • Maximale hypotheek
  In de vorige kabinetsperiode is besloten dat de maximale hypotheek stapsgewijs wordt afgebouwd tot maximaal de waarde van de woning. Het nieuwe kabinet houdt hieraan vast. Het verschil tussen de waarde van een woning en een eventueel hoger bod, moet dan met eigen geld worden betaald.
 • Hypotheekrenteaftrek
  Vanaf 2020 daalt het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken in stappen van 3 procentpunt per jaar, tot het basistarief van 36,93% is bereikt. Ter compensatie daalt het eigenwoningforfait geleidelijk met 0,15%.
 • Wet Hillen
  De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (de Wet Hillen) wordt met ingang van 2019 in 30 jaar afgeschaft.
 • Heffingsvrij vermogen
  Het kabinet past de berekening van de belasting in box 3 (vermogensrendementsheffing) aan, zodat deze beter aansluit op het werkelijke rendement van spaartegoeden. Het heffingsvrije vermogen gaat omhoog van € 25.225 naar € 30.000 (€ 60.000 voor fiscale partners).
 • Btw op klussen
  Het btw-tarief op isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar gaat in 2019 omhoog: van 6% naar 9%.

Nieuwbouw
De regering wil meer nieuwe koop- en huurwoningen bouwen. Met name voor starters op de woningmarkt. Daar worden zogeheten ‘prestatieafspraken’ voor gemaakt in plaats van de vrijblijvendheid die er momenteel is. Het is de ambitie om in 2021 gasloze woningen op te leveren.

Duurzaamheid
Wat betreft de duurzaamheid zijn de plannen ambitieus en duidelijk: “De vervuiler betaalt.” Rutte 3 wil meer reduceren dan de Europese Unie tegen 2030. Dat betekent dat de energierekening fors omhoog gaat door een verhoging van de belastingen op de energierekening; met name op het gebruik van gas. Tegen 2019 is de verwachting dat deze kosten zijn gestegen met +34%.

Voor woningbezitters met zonnepanelen gaat een hoop veranderen. De salderingsregeling, waarbij men overcapaciteit teruglevert tegen een vergoeding, komt te vervallen. Daar staat een terugleversubsidie tegenover. Hoe deze exact in elkaar zit, is nog niet duidelijk. Ook de aansluitplicht van gas bij nieuwbouwwoningen wordt afgeschaft. Deze maakt plaats voor een ‘warmterecht’. Daarmee kan aanspraak worden gemaakt op of een elektriciteitsnet of een warmtenet.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Heimstaden kiest voor Dynamis! Dynamis partner BMV aan de slag in Arnhem, Elst & Wageningen 

Heimstaden kiest voor Dynamis! Dynamis partner BMV aan de slag in Arnhem, Elst & Wageningen

Wij zijn mega trots op de samenwerking die Dynamis is aangegaan met Heimstaden. In de komende periode zullen onze makelaars Heimstaden ondersteunen bij de verkoop van woningen aan...
Definitieve regelgeving huurwoningen 2024

Definitieve regelgeving huurwoningen 2024

Definitieve maximale huurindexatie 2024 Vervolg artikel d.d. 20 oktober 2023. Eerder schreven wij dat de te verwachten huurverhoging voor geliberaliseerde...
Bekijk overzicht