Verbeterende woningmarkt goed voor topsegment

Verbeterende woningmarkt goed voor topsegment

AMSTERDAM - Het topsegment van de Nederlandse woningmarkt volgt de ontwikkelingen op de gehele woningmarkt. De in ‘Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 2014’ reeds genoemde verbeterende marktverhouding is ook terug te zien in de top van de woningmarkt. Dit blijkt uit de jaarrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment 2014 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars.

In navolging op deze rapportage volgen dit jaar voor het eerst zeven regionale topsegment rapportages, te weten; regio Den Haag, regio Noord-Holland, regio Rotterdam, regio Apeldoorn/Deventer/Zwolle, regio Twente, regio Arnhem/Nijmegen en regio Breda.

Volgens Dynamis is het topsegment van de woningmarkt aan schommelingen onderhevig en afhankelijk van hoe de onderkant van de markt zich beweegt. De ontwikkelingen aan de onderkant van de woningmarkt vloeien vertraagd door naar de top. Dit heeft te maken met de doorstroming van starters naar een woning in het middensegment en vervolgens de verhuizing naar een topsegmentwoning. Niet iedereen is in de gelegenheid om een topsegmentwoning te kopen en hierdoor bereikt een ontwikkeling uit de onderkant van de markt niet altijd of in mindere mate de top.

Het topsegment van de woningmarkt wordt gekenmerkt door een dalend aanbodniveau en een toename in het aantal verkopen. Zowel in heel 2013 als in het eerste kwartaal van 2014 is op jaarbasis sprake van een hoger aantal verkochte woningen waarvan de minimale koopsom € 500.000,- bedraagt. De gehele woningmarkt laat een herstel zien in het aantal verkopen, mede hierdoor stromen consumenten weer door naar duurdere woningen. Diverse woningen die geruime tijd in aanbod stonden zijn verkocht, dat tevens voor een vernieuwing of daling van het aanbod zorgt.

De economische situatie van Nederland verbetert en dit heeft een positieve uitwerking op de gehele woningmarkt en uiteindelijk het topsegment. Het economische herstel is echter fragiel en daarmee tevens de herstellende woningmarkt. Dit heeft mede tot gevolg dat consumenten hun verhuisbehoefte mogelijk uitstellen tot er meer zekerheid is over het doorzetten van de economische groei. De startersmarkt is de meest dynamische markt, waar relatief gezien veel verkopen plaatsvinden en waar de looptijden in verhouding kort zijn.

Monique Tetteroo, directeur Dynamis: “het topsegment van de woningmarkt is veel minder dynamisch, woningen staan langer te koop en de vraag is beperkt. Veel regionale markten hebben derhalve te maken met een beperkt aantal verkopen van topsegmentwoningen in verhouding tot het aanbod. Het aanbod daarentegen heeft voldoende diverse soorten woningen beschikbaar om in de verhuisbehoefte van consumenten te voldoen. De verhouding tussen de vraag en het aantal beschikbare objecten liggen in de top van de woningmarkt vaak ver uiteen. Met het blijvend herstel van de economie is de verwachting dat het topsegment van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2014 en de daarop volgende maanden zal voortzetten, tenzij economische ontwikkelingen op wereldschaal die doorvloeien naar Europa en Nederland dit herstel doen inperken.”

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie