Toezicht op vastgoedsector verder aangescherpt

Toezicht op vastgoedsector verder aangescherpt

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten gaan hun toezicht op de vastgoedsector in 2012 verder aanscherpen. Dat bleek tijdens de elfde editie van het Dynamis Sprekende Cijfers Symposium, dat op 2 februari 2012 werd gehouden op het hoofdkantoor van Dynamis in Creative Valley te Utrecht.

Het komt zelden voor dat DNB en de AFM zich openlijk uiten binnen de vastgoedsector. “Dat beide toezichthouders voor de vastgoedmarkt in het algemeen en voor Dynamis in het bijzonder een uitzondering hebben gemaakt waarderen wij dan ook enorm”, aldus Dynamis directeur Annelou de Groot. “De vastgoedwereld is voor goed veranderd. De sector moet zijn meerwaarde bewijzen door volop in te zetten op transparantie, integriteit en kwaliteit”.

‘Vergroot transparantie’
Volgens Paul Hilbers, divisiedirecteur toezicht beleid van De Nederlandsche Bank (DNB), vormen met name de onzekerheden rond de waardering van vastgoed een risicofactor voor banken en andere financiële instellingen. “Wij pleiten daarom voor het vergroten van de transparantie van de commercieel vastgoedmarkt en een aanscherping van de waarderingspraktijk. Partijen moeten weten waar ze aan toe zijn en welke risico’s zij lopen.” DNB heeft de vastgoedmarkt tot een van de toezichtthema’s van 2012 uitgeroepen.

‘Nog teveel misstanden’
Marcus Wagemakers, hoofd van de afdeling integriteit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelde op zijn beurt dat er nog altijd veel te veel misstanden zijn in de vastgoedsector. Zo werden aan de hand van een door de AFM ontwikkelende risicoradar in 2011 90 vastgoedpartijen in kaart gebracht, waarvan uiteindelijk 30 als ‘verhoogd risico’ zijn gelabeld. Van die 30 bleken er negen serieuze integriteitsproblemen te hebben en konden ook diverse strafbare feiten worden geconstateerd. Aanscherping van het toezicht is dus geen overbodige luxe, aldus Wagemakers. Met name op het punt van de waardering van vastgoed kan nog veel verbeterd worden. Volgens de AFM moeten vooral de kwaliteit en de transparantie van vastgoedtaxaties worden verbeterd. De sector zou daar zelf aan kunnen bijdragen door een eigen systeem van tuchtrecht in het leven te roepen.

‘Accountantscontrole kan beter’
Ruud Dekkers, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), meent dat met name ook de kwaliteit van de accountantscontrole beter moet. Niet voor niets is door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een Publieke Management Letter en een praktijkhandleiding geschreven voor accountants die actief zijn in de vastgoedsector. Daarin staat onder andere dat de uitkomsten van taxaties van vastgoed niet klakkeloos voor waar kunnen worden aangenomen. Indien nodig zal de accountant zelf een taxateur moeten inschakelen om de resultaten te controleren. Om te komen tot een betere relatie met taxateurs hebben de NBA, de Stichting VastgoedCert en RICS Nederland het Platform Accountants en Taxateurs opgericht. Op 7 februari is hiervan de eerste bijeenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie