Themabijeenkomst Vrije Sector Huur

Themabijeenkomst Vrije Sector Huur

Kan de vrije sector huur uitgroeien van een niche naar een stevige positie op de woningmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen? Dat was de vraag die Frank van Rooijen vooraf stelde tijdens de themabijeenkomst over huurwoningen boven de huurtoeslaggrens van € 681,-. Met name voor huishoudens met een inkomen tussen de € 34.000,- en € 43.000,- biedt dit uitkomst.

Geen sociale huurwoning
Door Europese regelgeving komen huishoudens met een inkomen tussen de € 34.000,- en € 43.000,- niet langer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Zij zijn daardoor meer aangewezen op vrije sector huur. Kunnen beleggers een rol spelen door in vrije sector huur te voorzien?

Denk als een belegger
Peter van Geffen (Stec Groep) rekende voor dat er zeker een markt is voor vrije sector huur. Hij constateert ook dat de relatie tussen gemeenten en beleggers aan het verbeteren is. Hij wijst gemeenten erop dat ze ook zelf moeten denken als een belegger. Uitgaan van je bestaande voorraad en alleen bijbouwen wat je mist. Dat geldt ook voor vrije sector huur, dan kan ook voor een deel in de bestaande voorraad opgelost worden. Ook waarschuwt hij gemeenten voor te veel middelmaat. Geen Vinex-achtige woonmilieus op de markt brengen. Daarvan hebben we al genoeg.

Ruimte voor meer
Beleggers Gijs Liu van Bouwinvest en Corné van den Hout van Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaven inzicht in de denkwereld van de belegger. Beiden hebben al woningen staan in de vrije sectorhuur en zien ruimte voor meer. Dat gaat niet vanzelf. Huidige grondprijzen zijn vaak nog te hoog om rendabele woningen te realiseren die net boven de liberalisatiegrens zitten. Maarten Muller, Strijbosch Thunnissen Makelaars, ziet ook ruimte voor beleggers. In Arnhem worden nu in de nieuwbouw meer woningen verkocht aan beleggers dan aan particulieren. Ook hij adviseert gemeenten de bestaande woningvoorraad als uitgangspunt te nemen en de weinige nieuwbouw zorgvuldig in te zetten.

In de afsluitende discussie kwam de oproep om als gemeenten samen in de stadregio met een plan te komen om beleggers te interesseren. Frank van Rooijen wil de handschoen graag oppakken.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie