Taxaties steeds belangrijker bij executieveilingen

Taxaties steeds belangrijker bij executieveilingen

Taxaties worden steeds belangrijker bij executieveilingen. Dat bleek tijdens het congres gedwongen verkopen, dat op 16 mei jongstleden werd gehouden op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen, georganiseerd door Dynamis Taxaties Nederland.

Het taxatierapport speelt een centrale rol bij gedwongen verkopen en executieveilingen. Tijdens het congres werd met experts een paneldiscussie gehouden, daarbij kwam meerdere malen het belang van deskundige en goed onderbouwde taxaties in het kader van gedwongen (executie)verkoop naar voren. ‘’Te lage taxatiewaarden leiden tot ongewenst extra verlies bij verkoop. Te hoge taxatiewaarden kunnen tot een niet verkoop resultaat leiden’’, aldus Dynamis Taxaties Nederland directeur Baldwin Poolman. ‘’Panden staan hierdoor langdurig te koop met oplopende achterstanden en in het uiterste geval zelfs verkoop via een executieveiling. De kwaliteit en informatie bij deze taxaties zijn daarom zeer belangrijk en vormen de basis in het beslissingstraject voor diverse partijen.’’

Regionale verschillen

Uit de discussie kwam onder andere naar voren dat er regionale verschillen in executieveilingen zijn en dat resultaten van gedwongen verkopen beter zijn bij regionale spelers. De huidige woningmarkt kenmerkt zich door een dalend aantal woningverkopen, waarbij verhoudingsgewijs steeds meer woningen met noodzaak worden verkocht. De juridische procedures, veelvuldige communicatie met partijen en het korte tijdbestek binnen het proces van gedwongen verkopen vraagt lokale kennis van de makelaar. Dynamis Taxaties Nederland speelt hierop in door het samenwerkingsverband van twaalf regionale makelaars. De kracht van het samenwerkingsverband ligt in de combinatie van regionale expertise met een onderlinge uitwisseling van de opgedane deskundigheid en ervaringen.

Internetveiling is de toekomst

Tevens vindt een verschuiving plaats van zaalveilingen naar internetveilingen. Internetveilingen hebben een veel groter bereik en zijn transparanter. Bovendien leidt het huidige systeem tot te lage opbrengsten en daarmee een slecht imago van de veiling. Door middel van internetveilingen wordt een veiling compleet transparant, waardoor een toename van het aantal spelers plaatsvindt. Een toename van het aantal spelers leidt tot hogere opbrengsten. Iedereen is gebaat bij de voordelen van internetveilingen, vooral de geëxecuteerde, die al met de rug tegen de muur staat.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie