Plannen Waalsprong moeten worden herzien

Plannen Waalsprong moeten worden herzien

Om oplopende verliezen op de grondexploitatie te voorkomen, moeten de plannen voor de Waalsprong bij Nijmegen drastisch worden aangepast. De gemeente heeft een second opinion laten verrichten naar de risico's van de grondexploitatie voor deze nieuwbouwwijk aan de overzijde van de Waal. Hoewel de uitkomsten geheim zijn, is wel duidelijk dat de Waalsprong op essentiële onderdelen gewijzigd moet worden.

Volgens De Gelderlander bedragen de rentekosten op de grondexploitatie tienduizenden euro's per dag. De Waalsprong wordt net als andere gebiedsontwikkelingen getroffen door de crisis op de woningmarkt. Een jaar geleden ging men nog uit van de bouw van 800 woningen per jaar, nu hoopt men hooguit 400 woningen per jaar te realiseren.
In de Waalsprong komen in totaal 12.000 woningen. Voor de uitvoering van de plannen in de Waalsprong heeft de gemeente Nijmegen met een paar grote Nederlandse bouwondernemingen een speciaal samenwerkingsverband opgericht, een Grond Exploitatie Maatschappij, de GEM Waalsprong.
Er wordt gesproken wordt over een verlaging van de grondprijzen, wat betekent dat gemeente en de bouwbedrijven een verlies moeten nemen. De ontwikkeling van Waalsprong zal ook over een nog langere periode uitgesmeerd worden, aldus De Gelderlander. Mogelijk is Nijmegen-Noord pas in 2030 klaar in plaats van 2020-2025.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie