Meedenken met Centrum Oost

Meedenken met Centrum Oost

Ten oosten van het huidige stadscentrum van Arnhem verrijst een nieuwe en inspirerende woonwijk: Centrum Oost. In het gebied, begrenst door de Rijn en de van Oldenbarneveldtstraat, worden in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem circa 800 nieuwe woningen gebouwd. Dit gebeurt in etappes over een periode van 10 tot 15 jaar.

Nu ziet het gebied eruit als een verwaarloosd industrieterrein. Dat gaat veranderen. Er wordt nu al volop gewerkt aan het vernieuwen van de Westervoortsedijk die dwars door het gebied loopt. Deze belangrijke verkeersroute naar het stadscentrum wordt sterk verbreed. Het voormalige gasfabriekterrein wordt het komende jaar gesaneerd: Een grootschalige operatie die de grond geschikt maakt voor woningbouw. Er komen in Centrum Oost zowel huur- als koopwoningen, waarvan de helft woningen met een tuin. Bij het ontwerp van de woningen wordt aansluiting gezocht bij de industriële historie van het gebied. Gedacht wordt aan hofjes en autovrije binnenterreinen.

Ontwerphuis

Belangstellenden worden uitgenodigd mee te praten over het ontwerp van de woningen en de buurt. Hiervoor is het zogenaamde Ontwerphuis opgezet. Tijdens bijeenkomsten wordt samen met de architect en Volkshuisvesting gepraat over de nieuw te bouwen woningen in het gebied. Dit aan de hand van concrete thema’s, zoals de inrichting van een binnengebied. De eerste bijeenkomst is gepland op dinsdag 11 december van 18.00 tot 20.00 uur in het voormalige MOW-gebouw aan de van Oldenbarneveldtstraat. Belangstellenden zijn van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.centrumoostarnhem.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie