Dynamis: Woonconsument blijft terughoudend

Dynamis: Woonconsument blijft terughoudend

Aantal verkopen daalt en verkoopprijzen dalen harder dan vraagprijzen.

De Nederlandse woningmarkt ondervindt in het tweede kwartaal van 2013 hinder van onder andere de nog verder verslechterende economie, de oplopende werkeloosheid en de discussie omtrent kredietverlening. Het verkoopaanbod is in drie maanden toegenomen met 1,5% tot 229.942 woningen op 1 juli 2013. Verder is het aantal verkopen in een jaar gedaald met 13,3% tot 24.035 verkochte objecten in het tweede kwartaal van 2013. Daarnaast dalen de verkoopprijzen harder dan de vraagprijzen. Dit blijkt uit de tweede kwartaalanalyse Sprekende Cijfers Woningmarkten 2013 van Dynamis Vastgoedconsultants en makelaars, welke binnenkort verschijnt.

Aanbod en verkopen
Aan het einde van het tweede kwartaal van 2013 is sprake van een verruiming van de Nederlandse woningmarkt. Het verkoopaanbod is in drie maanden toegenomen met 1,5% tot 229.942 woningen op 1 juli 2013. Verder is het aantal verkopen in een jaar gedaald met 13,3% tot 24.035 verkochte objecten in het tweede kwartaal van 2013. Door het stijgende aanbod en de daling van het aantal verkopen is de woningmarktratio gedaald van 12% in het tweede kwartaal van 2012 naar 10% in 2013.

Prijzen
Op 1 juli 2013 stond een woning voor een mediane prijs van € 234.500,- te koop aangeboden, dit is nagenoeg gelijk aan drie maanden geleden. Het ruime karakter van de woningmarkt zet de verkoopprijzen onder druk. De mediane verkoopprijs is met 6,3% gedaald tot € 182.500,-. De vierkante meter prijs daalt met 5,4% iets minder hard dan de verkoopprijzen. In het tweede kwartaal van 2013 is een mediane vierkante meter prijs betaald van € 1.759,-.

Looptijden
Het grote aantal beschikbare koopwoningen en de daling van het aantal verkopen dragen bij aan de oplopende mediane looptijd. Verkochte woningen in het tweede kwartaal van 2013 stonden 154 dagen in aanbod, tegenover 145 dagen een jaar eerder. Daarmee is sprake van een jaarlijkse toename in de looptijd van 6,2%.

Verwachting
De woonconsument is terughoudend door onder andere de nog verder verslechterende economie, de oplopende werkloosheid en de discussie omtrent het verstrekken van krediet voor het aanschaffen van een woning. Waardoor Dynamis ook in het derde kwartaal van 2013 geen positieve ontwikkelingen verwacht. Dat betekent dat het aantal beschikbare woningen hoog blijft en het aantal verkopen beperkt.

Het verkoopaanbod van bestaande woningen vertoont traditiegetrouw in het tweede kwartaal een sterkere procentuele periodieke toename dan in de overige kwartalen. Door de lichte driemaandelijkse aanbodtoename op 1 juli 2013 van 1,5%, verwacht Dynamis een stabiel aanbodniveau aan het einde van het derde kwartaal van 2013.

In het eerste halfjaar van 2013 zijn in Nederland 47.287 woningen verkocht. Wanneer het tweede halfjaar van de woningmarkt hetzelfde beeld vertoont, komt het totaal aantal verkopen in 2013 niet uit boven het verkoopaantal in 2012. In heel 2012 werden namelijk 104.792 bestaande woningen verkocht. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde prijsdaling 4%. Wanneer 2013 dezelfde daling noteert, dan komt de mediane koopsom uit op € 180.480,- in het vierde kwartaal. De verkoopprijzen dalen in 2013 naar verwachting sterker dan 4%. Tot slot zal naar verwachting ook de looptijd verder toenemen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie