Arnhem bouwt meer nieuwe woningen

Arnhem bouwt meer nieuwe woningen

In 2012 zijn in Arnhem 670 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruimschoots meer dan in de jaren daarvoor.

Ook in 2013 zal het aantal van zeshonderd ruim gehaald worden. In 2010 werden ruim driehonderd woningen opgeleverd, in 2011 waren dat er bijna vijfhonderd. De Arnhemse corporaties nemen ongeveer driewart van de nieuwbouw voor hun rekening. Wethouder Elfrink vreest dat de plannen van het Rijk rond de verhuurdersheffing de stijgende lijn in de nieuwbouw teniet zullen doen: “Dat zou wel eens de genadeklap kunnen zijn waardoor de nieuwbouw na 2013 totaal inzakt.”

Bron: www.cobouw.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie