42 hectare beschikbaar voor XXL-dc’s in regio Arnhem-Nijmegen

Geschreven door Mark Tesselhoff op 14 april 2021

ARNHEM / NIJMEGEN - In de regio Arnhem-Nijmegen komt ruim 42 hectare grond beschikbaar om XXL-distributiecentra te kunnen huisvesten. Dat blijkt uit het Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024, dat nu voorligt in de 17 gemeenteraden in het gebied.

De portefeuillehouders Economische Zaken uit de regio stellen voor om 12,5 hectare beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het logistieke knooppunt De Grift in Nijmegen. Ook zou er volgens de wethouders 20 hectare beschikbaar moeten komen voor de uitbreiding van DocksNLD in Montferland, dat onderdeel uitmaakt logistieke knooppunt Emmerich, Montferland, Zevenaar. De overige beschikbare ruimte voor XXL-logistiek, ruim 10 hectare, wordt pas vrijgegeven na een evaluatie van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) dat gepland staat voor 2022.

Volgens de voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, de Arnhemse VVD-wethouder Jan van Dellen, blijft de regio door de toewijzing aantrekkelijk als vestigingslocatie voor logistieke partijen. ‘Toen we afgelopen jaar met elkaar constateerden dat er na jaren van krimp er weer ruimte ontstond om gronden voor bedrijventerrein uit te geven, was het nodig om met elkaar nieuwe afspraken te maken. Met deze voorstellen spelen we, ook op de lange termijn, in op de ruimtevraag van bedrijven en scheppen daarmee goede voorwaarden voor een groei van de werkgelegenheid.’

Economische krimp

Uit een advies door Ecorys, dat ten grondslag ligt aan het plan, blijkt dat in de periode tot aan 2030 behoefte is aan minimaal 69 hectare grond voor XXL-dc’s. 27 hectare is al direct beschikbaar, waardoor er 42 hectare ontwikkelruimte is. De regio heeft zijn prognose voor de ruimtevraag op bedrijventerreinen ook periodes van laagconjunctuur meegenomen. De regio ziet daarom in de economische krimp als gevolg van de coronacrisis geen aanleiding om aan de onderliggende berekeningen en daarmee de afspraken in het plan te tornen.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte in april vorig jaar duidelijk dat er meer regie nodig is voor de vestiging van XXL-logistiek. De bewindsvrouw kondigde na aandringen door de Tweede Kamer aan samen met provinciale overheden geschikte locaties te zullen benoemen voor de komst van nieuwe dc’s. Voorwaarde voor vestigingslocaties is dat er sprake moet zijn van een aantoonbare behoefte, goede landschappelijke inpassing en benutting van de nu aanwezige capaciteit van het verkeer- en vervoerssysteem. Volgens het nieuwe beleid moeten de provincies vaststellen wat de behoefte aan bedrijventerreinen is.

E-commerce

Uit onderzoek door consultants BCI en Bulwiengesa bleek afgelopen najaar dat er in de periode 2013-2019 in Nederland 98 distributiecentra groter dan 40.000 vierkante meter zijn gebouwd of gepland. Vooral langs de grote transportcorridors is de ‘verdozing’ zichtbaar. De impact van de coronacrisis op de economie levert hooguit een hapering op voor die trend. De drijvende kracht achter de bouw van XXL-centra, de snelle opkomst van e-commerce, heeft tijdens de pandemie alleen maar meer wind in de zeilen gekregen.

De colleges van de deelnemende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan het plan nu aanbieden aan de gemeenteraden. Na besluitvorming in de gemeenteraden, dat gepland is voor het eerste kwartaal van 2021, moeten ook de Gelderse Gedeputeerde Staten nog hun goedkeuring geven.

Bron: Nieuwsblad transport

42 hectare beschikbaar voor XXL-dc’s in regio Arnhem-Nijmegen
Mark Tesselhoff
Neem contact op met Mark

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Modelabel Hul Le Kes opent flagship in Arnhem

Modelabel Hul Le Kes opent flagship in Arnhem

ARNHEM - Het Nederlandse modelabel Hul Le Kes opende afgelopen zomer een flagship store in Arnhem. De winkel is gevestigd in de Wezenstraat, in een smal steegje, achter deur nummer 5. Hier...
Realisatie ART toren van start!

Realisatie ART toren van start!

ARNHEM – De bouw van het iconische ART gebouw op het Centraal station van Arnhem gaat van start. Dirkzwager Legal & Tax, een fullservice kantoor met advocaten,...
Bekijk overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie