24 mei 17.00 uur: webinar Vastgoedrapportage regio Arnhem Nijmegen

24 mei 17.00 uur: webinar Vastgoedrapportage regio Arnhem Nijmegen

Database Vastgoedrapportage regio Arnhem Nijmegen biedt investeerders houvast


Op donderdag 24 mei om 17.00 uur staat de regionale vastgoedmarkt op de agenda. Tijdens een livestream webinar praten marktpartijen en overheden over de stand van zaken van woningmarkt, winkels, kantoren en bedrijventerreinen in de regio Arnhem Nijmegen. Dan wordt ook de vernieuwde website www.devastgoedrapportage.nl gelanceerd. Die biedt vastgoedprofessionals en andere geïnteresseerden de mogelijkheid een selectie op maat te maken op basis van een enorme database met gegevens over de regionale vastgoedmarkt.


Belangstellenden kunnen het livestream webinar direct volgen via www.devastgoedrapportage.nl/live. Kijkers kunnen direct vragen inbrengen aan de deelnemers van het webinar via @vastgoedrappor1. Evenals voorgaande jaren vergt de stand van het regionale vastgoed zorg en inventiviteit, zowel van de markt als van de overheid. Tijdens het webinar zal de discussie onder meer gaan over nut en noodzaak van transformeren in de vastgoedmarkt, revitalisering van bedrijventerreinen, kansen voor detailhandel in stad en land en tempoverandering in de regionale woningbouw.

Trends en ontwikkelingen
Deelnemers aan het webinar zijn Erwin van der Krabben (hoogleraar Vastgoed- en locatieontwikkeling Radboud Universiteit Nijmegen), Rob Hengeveld (directeur MVGM Bedrijfshuisvesting), Jacco Vogelaar (directeur Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars) en Jaap Modder (bestuursvoorzitter Stadsregio Arnhem Nijmegen). Samen met de gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn deze partijen de initiatiefnemers van de Vastgoedrapportage. Dit onderzoek brengt voor het zestiende jaar op rij de stand van het regionale vastgoed in kaart. Het gaat om de ontwikkelingen ten aanzien van de woningmarkt, winkelmarkt, kantorenmarkt en bedrijfsruimten en –terreinen in de regio Arnhem Nijmegen. Het rapport verschijnt voor het eerst digitaal en kan via de website www.devastgoedrapportage.nl worden ingezien.

Selectie op-maat nu mogelijk
Nieuw is dat de onderliggende data van de achtereenvolgende Vastgoedrapportages nu ook ontsloten worden voor extern gebruik door derden. Bovendien is het mogelijk een selectie op maat van data te maken, toegespitst op een specifieke vraag. Stel ondernemer X overweegt ontwikkeling van een nieuwe winkellocatie in de gemeente Y. Via de website kan X zijn besluit onderbouwen door een op-maat-selectie te maken van cijfers over de ontwikkeling van de leegstand van winkels in Y over de laatste 5 jaar. Ook is het mogelijk de regionale stand van het vastgoed te vergelijken met landelijke trends en ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie