Wetsvoorstel wijziging short stay

Door Ewoud Pranger, Independent Tax Partners & Advisors

Het kabinet heeft recentelijk een concept-wetsvoorstel gepubliceerd om btw-besparende praktijken bij kortdurende verhuur van onroerend goed aan te pakken, met name gericht op het beperken van de aftrek van btw op verbouwingsdiensten voor panden die tijdelijk btw-belast worden verhuurd. Door invoering van een btw-herzieningsregeling op diensten aan onroerende zaken wenst het kabinet de btw-aftrek (gedeeltelijk) teniet te doen. Het lijkt erop dat short-stay verhuur nog steeds voordeel kan opleveren. Echter, de verhuur dient dan 4 jaar na het jaar van de verbouwing/van eerste ingebruikname te worden gecontinueerd. Bij nieuw vervaardigd onroerend goed blijft de herzieningsperiode 9 jaar na het jaar van eerste ingebruikname aangezien ‘vervaardiging’ geen verbouwingsdienst is.

Om de bestaande regeling (incl. btw-voordeel) deelachtig te blijven/worden, is het van belang de onroerende zaak vóór 1 januari 2026 in gebruik te nemen. Het voordeel blijft ook bestaan indien na één/twee/drie jaar short-stay verhuur, het pand/appartementsrecht met optie btw-belaste levering wordt verkocht.

Of de datum 1 januari 2026 reëel is, is nog maar de vraag. Het hele wetgevingstraject moet nog worden doorlopen, inclusief mogelijke amendementen.

Geen paniek, met een goede taxplanning blijven er mogelijkheden genoeg!

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Schaarste stokt de verduurzaming

Schaarste stokt de verduurzaming

Recentelijk verscheen een interview in het nieuwe NVM Bedrijfsruimtemarkt rapport 2024 met collega’s Hanneke Schoeman en Romy Velthuizen. Uit dit interview blijkt dat in de regio Ede,...
Krapte neemt toe op Arnhemse kantorenmarkt

Krapte neemt toe op Arnhemse kantorenmarkt

ARNHEM - De krapte op de Arnhemse kantorenmarkt neemt toe. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van BMV Research naar de ontwikkelingen op de lokale kantorenmarkt. De afgelopen vier jaar is...
Bekijk overzicht