Transformatiescan Arnhem 2015

Transformatiescan Arnhem 2015

Strijbosch Thunnissen Transformaties is als adviseur betrokken bij het grootste deel van de transformaties in Arnhem. Periodiek onderzoekt Strijbosch Thunnissen Research de stand van zaken met betrekking tot transformaties in Arnhem.

Op basis van de jongste inventarisatie blijkt dat er in de periode 2013-2015 circa 90.000 m² aan lege gebouwen getransformeerd is naar nieuwe functies. De meeste in de scan genoemde transformaties zijn inmiddels afgerond, enkelen zijn nog in voorbereiding maar zullen nog in 2015 aanvangen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie