Sprekende Cijfers: Woningmarkten 2017 Q3 gepubliceerd

Sprekende Cijfers: Woningmarkten 2017 Q3 gepubliceerd

Dynamis: Eerste inhaalslag van het woningtekort lijkt in zicht. Toename van het aantal verkopen vindt vooral plaats bij grotere woningen.

Landelijk
De inhaalvraag is nog niet voorbij op de Nederlandse woningmarkt, in het derde kwartaal van 2017 is wederom een hoog aantal verkopen geregistreerd. In totaal zijn er circa 62.750 woningen verkocht, dit is een toename van 6% ten opzichte van een jaar geleden. In de voorgaande kwartalen nam voornamelijk het aantal verkopen van kleinere woningtypen zoals appartementen en tussenwoningen toe, maar door de beperkte beschikbaarheid van deze woningen zwakt de toename hier af. In het derde kwartaal kennen vooral de grotere woningtypen een forse stijging van het transactievolume. Als gevolg van de vele verkopen is het totale beschikbare aanbod gedaald naar een historisch minimum, waardoor de woningmarkt nog sterker onder druk komt te staan. De woningprijzen blijven door deze hoge marktdruk stijgen, op dit moment is in 137 gemeenten de woningprijs hoger dan in 2008. De mediane verkoopprijs is in het derde kwartaal € 264.000, woningen zijn zo 9,6% duurder dan één jaar geleden.

Arnhem
De marktomstandigheden op de Arnhemse woningmarkt zijn ook in het tweede kwartaal krapper geworden. Het beschikbare woningaanbod is in het meest recente kwartaal met maar liefst 17% gedaald naar nog slechts 838 beschikbare woningen. Vooral het aantal beschikbare appartementen daalde de laatste maanden snel (-22%). Ondanks de scherpe daling van het aanbod is er een stabiel beeld zichtbaar in het aantal verkopen binnen de gemeente. In het tweede kwartaal lag het aantal transacties op 559 woningen, 2% meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Ten aanzien van het eerste half jaar in 2016 ligt het transactievolume nu 8% hoger. Daarmee stevent Arnhem af op een historisch hoog transactievolume op jaarbasis.


Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie