Markt voor bedrijfsruimte vertoont stabilisatie in afgelopen jaar

Markt voor bedrijfsruimte vertoont stabilisatie in afgelopen jaar

Markt voor bedrijfsruimte vertoont stabilisatie in afgelopen jaar
Toekomstscenario fragiel door huidige economische ontwikkelingen

Op dinsdag 23 augustus verschijnt het rapport Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars. Hierin wordt de bedrijfsruimtemarkt binnen de 24 Dynamis regio’s nader beschouwd voor de periode juli 2010 tot juli 2011. In de rapportage wordt duidelijk dat de markt voor bedrijfsruimte zich enigszins heeft gestabiliseerd. Het aanbodcijfer is in het afgelopen jaar minder sterk gestegen dan in de voorgaande twee jaren, terwijl de vraag voor het eerst sinds 2008 een stijging noteert.

Aanbod
Op 1 juli 2011 wordt binnen de Dynamis regio’s bijna 4,7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte aangeboden: een stijging van 10% ten opzichte van een jaar eerder. In de voorgaande twee jaren bedroeg de aanbodstijging respectievelijk 31% en 19%. Binnen de grote steden wordt de meeste bedrijfsruimte aangeboden in de regio’s Amsterdam en Rotterdam. In de overige regio’s noteren Eindhoven en Tilburg het grootste bedrijfsruimteaanbod.

Opname
Van 1 juli 2010 tot 1 juli 2011 is binnen de Dynamis regio’s voor het eerst in drie jaar meer bedrijfsruimte opgenomen dan in de voorgaande periode. Met een transactievolume van 1,3 miljoen vierkante meter is sprake van een opnamestijging van 19%. De meeste bedrijfsruimte is opgenomen in de regio Rotterdam. Opvallend is dat Amsterdam de enige grote stad is waar het opnameniveau lager uitkomt dan een jaar eerder.

Toekomst
Sinds het einde van de negatieve economische spiraal in het tweede kwartaal van 2010 lijkt de bedrijfsruimtemarkt zich te stabiliseren. De voorspelde economische groeiscenario’s voor 2011 en 2012 zijn als gevolg van de huidige schuldencrises in de Verenigde Staten en Europa echter zeer fragiel. Hetzelfde geldt hierdoor voor de ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt. Vooralsnog lijkt stabilisatie op een laag niveau het meest voor de hand liggende toekomstscenario.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie