Kantorenmarkt tweede kwartaal: transactievolume 273.000 m²

Kantorenmarkt tweede kwartaal: transactievolume 273.000 m²

Aanbodcijfer Dynamis regio’s ruim 6,4 miljoen m²

Evenals in het eerste kwartaal van 2011 is ook in het tweede kwartaal meer kantoorruimte opgenomen dan in de voorgaande twee jaren. Het aanbodcijfer komt daarbij uit op nagenoeg hetzelfde niveau als drie maanden geleden. Dit staat beschreven in het tweede kwartaalbericht Sprekende Cijfers Kantorenmarkten van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, dat op donderdag 7 juli verschijnt.

Transactievolume
Binnen de 24 onderzochte Dynamis regio’s is in het tweede kwartaal van 2011 in totaal ruim 273.000 vierkante meter kantoorruimte opgenomen, verdeeld over 192 transacties. In hetzelfde kwartaal van 2010 bedroeg het transactievolume ter vergelijking ruim 220.000 vierkante meter. 17.000 vierkante meter, oftewel 6% van de totale opname, betreft nieuwbouw.

Aanbodcijfer
Op 1 juli 2011 wordt binnen de 24 Dynamis regio’s in totaal ruim 6,4 miljoen vierkante meter kantoorruimte aangeboden. Daarmee is sprake van een stabiel aanbodcijfer ten opzichte van drie maanden geleden. In totaal worden 3.280 objecten aangeboden, 32 minder dan op 1 april 2011. Het nieuwbouwpercentage is licht gedaald, tot 5%. Voor de vier grote steden en Eindhoven is een ondergrens gehanteerd van 500 vierkante meter. Voor de overige regio’s geldt een minimum metrage van 250 vierkante meter. Dit geldt voor zowel het aanbod als de opname.

Conclusie en toekomstverwachting
Ondanks de stijging van het transactievolume in het tweede kwartaal, wordt voor heel 2011 stabilisatie van de kantorenvraag op het niveau van 2010 verwacht. Daarnaast zal het aanbodcijfer de komende periode weer een stijging vertonen, mede als gevolg van de voorgenomen afstoting van kantorenmeters door de overheid.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie