Gemeente Arnhem past succesvol transformatiebeleid aan

ARNHEM - Onlangs heeft de gemeente Arnhem het zeer succesvolle transformatiebeleid aangepast. Sinds de invoering van het beleid in 2015 is ruim 107.000 m² kantoor-, bedrijfs- of winkelruimte getransformeerd naar nieuwe functies, voornamelijk wonen. Daarmee is Arnhem absoluut koploper met het transformeren van (kantoor)ruimte buiten de Randstad. Op korte termijn staat er bovendien nog eens 102.000 m² in de planning om te worden getransformeerd. Hiermee is de doelstelling die het transformatiebeleid had, ruimschoots behaald.

Nu, door alle transformaties de leegstand in kantoor- en bedrijfsruimtes naar een acceptabel niveau is gedaald, stelt het college aan de gemeenteraad voor om het transformatiebeleid te beëindigen.

Gemeente Arnhem past succesvol transformatiebeleid aan

Om lopende initiatieven niet te belemmeren, is er een overgangsregeling vastgesteld. Op basis daarvan is het transformatiebeleid nog wel van toepassing op:

- aanvragen die op de datum van het nog te nemen raadsbesluit in behandeling zijn;

- waarvan de indiener gedurende zes maanden vanaf 14 mei 2019 kan aantonen dat deze op deze datum in voorbereiding was.

Beëindiging van het transformatiebeleid in zijn huidige vorm betekent niet dat er geen leegstand meer kan worden omgezet naar andere functies, wel dat er maatwerk kan worden geleverd per aanvraag. Uiteraard op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit maakt een betere sturing op kwaliteit en duurzaamheid mogelijk. De ervaringen die zijn opgedaan met korte lijnen tussen initiatiefnemers en coördinatoren van het Transformatieteam, zorgen ervoor dat initiatieven ook in de toekomst vergelijkbaar zullen worden behandeld, maar dan ingebed in de reguliere organisatie.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Krapte neemt toe op Arnhemse kantorenmarkt

Krapte neemt toe op Arnhemse kantorenmarkt

ARNHEM - De krapte op de Arnhemse kantorenmarkt neemt toe. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van BMV Research naar de ontwikkelingen op de lokale kantorenmarkt. De afgelopen vier jaar is...
Verhuurtransacties op Retail Park Arnhem

Verhuurtransacties op Retail Park Arnhem

ARNHEM - Na de recente oplevering van nieuwe winkelunits aan Fietsvoordeelshop.nl en Huisdiervoordeelshop op Retail Park Arnhem, heeft ook Swiss Sense haar winkelunit betrokken. Swiss Sense...
Bekijk overzicht