Gemeente Arnhem omarmt idee Smartgrid

De energie –en milieusector (EMT) in de Stadsregio is booming. De sector biedt o.a. werkgelegenheid aan ruim 46.000 mensen in Gelderland. Vooral in de energiesector gaan komende jaren miljarden om.

Onze regio is niet alleen consument maar ook leverancier en wereldwijd exporteur. Tijdens het EMT debat dat recent heeft plaatsgevonden in het Openlucht Museum heeft de gemeente Arnhem het idee voor de realisatie van een Smart Grid in haar gemeente omarmd. Wethouder Michiel van Wessem gaf aan dat het fantastisch zou zijn als de gemeente Arnhem, als één van de eerste gemeenten in Nederland, een Smart Grid zou krijgen. De initiatiefnemers mogen hierbij rekenen op de faciliterende rol van de gemeente. Mochten er barrières opdoemen in de vorm van regelgeving en procedures, dan zal de wethouder zich persoonlijk inspannen om de realisatie van een Smart Grid mogelijk te maken.

De EMT sector staat aan de vooravond van grote doorbraken, het is een noodzaak om innovaties op een grotere schaal toe te passen. Een goed voorbeeld hiervan is de Smart Grid oftewel slim energienet. Dit is een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd.

De toegevoegde waarde van een dergelijk meet- en regelsysteem is dat hiermee vraag en aanbod van deze diverse typen van energie optimaal op elkaar worden afgestemd. Het doel is uiteindelijk om een robuuster, milieuvriendelijker en goedkoper energienet te creëren.

Achterliggende reden is dat het afstemmen van vraag en aanbod het belangrijkste is voor de elektriciteitsvoorziening, omdat elektriciteit een vorm van energie is die moeilijk kan worden opgeslagen. Elektriciteit zal in de toekomst voornamelijk op decentrale wijze worden opgewekt. De zon, wind en micro-warmtekrachtkoppeling (micro-WKK) verzorgen deze decentrale opwekking maar veroorzaken ook een onregelmatige energieleverantie. Gecombineerd met het feit dat elektriciteit moeilijk is op te slaan, veroorzaakt deze situatie problemen.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Wetsvoorstel wijziging short stay

Wetsvoorstel wijziging short stay

Door Ewoud Pranger, Independent Tax Partners & Advisors Het kabinet heeft recentelijk een concept-wetsvoorstel gepubliceerd om btw-besparende praktijken bij...
Krapte neemt toe op Arnhemse kantorenmarkt

Krapte neemt toe op Arnhemse kantorenmarkt

ARNHEM - De krapte op de Arnhemse kantorenmarkt neemt toe. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van BMV Research naar de ontwikkelingen op de lokale kantorenmarkt. De afgelopen vier jaar is...
Bekijk overzicht