Dynamis: Uniek onderzoek naar de effectieve kantooropname

Dynamis: Uniek onderzoek naar de effectieve kantooropname

Kleinere kantoorgebruikers worden groter en grote kantoorgebruikers substantieel kleiner.

De effectieve opname in de Nederlandse kantorenmarkt geeft het totale effect van verhuizingen weer. Door een dalende behoefte aan kantoormetrages en een dalend aantal transacties is het daadwerkelijke aantal opgenomen vierkante meters een relevant gegeven. Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars heeft eigen onderzoek gedaan naar alle gebruikerstransacties vanaf 250 vierkante meter in de Nederlandse Kantorenmarkt in een periode van één jaar. Vandaag wordt het onderzoek als thema gepubliceerd in de rapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2013.

Effectieve opname
De totale effectieve opname in Nederland, namelijk de verhouding tussen het aantal achtergelaten vierkante kantorenmeters en het aantal nieuw opgenomen kantorenmeters, bedroeg het afgelopen jaar 35%. Ondanks de positieve effectieve opname is het gemiddeld aantal vierkante meters per gebruikerstransactie gedaald. De gemiddelde kantooroppervlakte per transactie is eind 2012 gedaald met 6% tot 921 vierkante meter.

Opname naar grootteklasse
De positieve effectieve opname wordt met name bepaald door de kleinere kantoorgebruikers. Het merendeel van de kantoorgebruikers in de grootteklassen 250-500 vierkante meter en 500-1.000 vierkante meter verhuisde in 2012 naar een hogere grootteklasse. Kantoorgebruikers in de hogere grootteklasse daarentegen verhuisden vrijwel allen naar lagere grootteklassen.

Effectieve opname naar branche
De branche ‘Gezondheids- en welzijnszorg’ (22%), ‘Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en holdings’ (21%), en ‘ICT en telecom’ (13%) bepalen het grootste deel van de totale effectieve opname. De branche ‘Onderwijs’ noteert de hoogste gemiddelde effectieve opname met 683 vierkante meter.

Effectieve opname per regio
In de onderzochte regio’s zijn grote verschillen waarneembaar. De regio’s Amersfoort, Den Haag, Eindhoven en Utrecht lieten in 2012 hoge gemiddelde effectieve opnames zien. Opvallend is de negatieve opname in de regio Rotterdam. Dit is deels te verklaren uit het feit dat slechts 5% van de transacties in de regio Rotterdam een ‘nieuwe’ kantoorgebruiker betreft. ‘Nieuwe’ kantoorgebruikers kunnen volledig nieuwe toetreders op de kantorenmarkt zijn, maar ook bestaande gebruikers die additioneel aan hun bestaande huisvesting een nieuwe vestiging openen. Maar liefst 20% van het totale aantal ‘nieuwe’ gebruikers vestigden zich in de regio Amsterdam.

Toekomst
Het is de verwachting dat de effectieve opname in 2013 lager uitvalt dan in 2012. De trend dat grote kantoorgebruikers (substantieel) kleiner huisvesten zal zeker op korte termijn verder doorzetten. Dit wordt mede ingegeven door het nieuwe werken, de behoefte aan efficiëntere en daarmee vaak nieuwere kantoorruimte en de verder verslechterende economie. De nu nog goed presterende branches ‘Onderwijs’, ‘Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en holdings’ en ‘ICT en telecom’ zullen naar verwachting inleveren in 2013. Toch is het algemene beeld nog altijd positief. Een effectieve opname van 35% is aanzienlijk te noemen, zeker gezien de huidige malaise op de kantorenmarkt.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie