Congres Dynamis: 'Taxateurs moeten duurzaamheid inzichtelijk maken'

Congres Dynamis: 'Taxateurs moeten duurzaamheid inzichtelijk maken'

In taxatierapporten moet meer en duidelijker informatie komen over de duurzaamheidskenmerken van vastgoed dan nu gebeurt. Ook dient meer duidelijkheid te komen wat de besparingen zijn voor zowel de eindgebruiker als de vastgoedeigenaar in de totale exploitatielasten van een duurzaam pand. Dat zijn enkele conclusies die te horen waren op het gisteren gehouden congres Waarderen van Duurzaamheid van Dynamis Taxaties Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie