BTW aspecten parkeerplaatsen

Door Ewoud Pranger, Independent Tax Partners & Advisors

De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen is btw-belast. Deze uitzondering op de vrijstelling heeft een ruime betekenis (HvJ EU, 'Morten Henriksen', zaak C-173/88, ECLl:EU:C:1989:329). Het begrip 'voertuig' heeft niet alleen betrekking op vervoermiddelen voor over het land, maar ook op luchtvaartuigen en boten (HvJ EU, 'Fonden Marselisborg Lystbadehavn', zaak C-428/02, ECLl:EU:C:2005:126). Woonboten die bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven liggen, worden niet als vaartuig aangemerkt. De verhuur van ligplaatsen voor woonboten is daarom vrijgesteld van btw {HvJ EU, 'Leichenich', zaak C-532/11, ECLl:EU:C:2012:720). De verhuur van ligplaatsen voor bijv. recreatieve vaartuigen in een jachthaven is belast.

Het begrip 'parkeerruimte' heeft een ruime strekking. Over deze vorm van verhuur heeft de staatssecretaris van Financien de volgende aanwijzingen gegeven (Besluit nr. BLKB2013/1686M):

  • Onroerende zaken die naar hun aard {dwz. qua inrichting) bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen, en waarbij het gebruik als parkeerruimte tussen partijen niet is uitgesloten: btw-belast! Het gaat hierbij onder meer om open parkeerruimte en om overdekte of gesloten parkeerruimte {zoals parkeerruimte in een parkeergarage of onder een kantoor- of woningcomplex). Ook zgn. zwerfparkeerplaatsen (niet-exclusief gebruikte parkeerplaatsen) vallen hieronder. De Hoge Raad {nr. 15/04877, ECLl:NL:HR:2017:185) heeft beslist dat de verhuur van een garagebox kwalificeert als de verhuur van parkeerruimte (ook al wordt zo'n garagebox mogelijk gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van een voertuig).
  • Onroerende zaken die naar hun aard niet zijn bestemd om als parkeerruimte voor voertuigen te worden gebruikt, maar waarbij partijen zijn overeengekomen om die zaak voor de overeengekomen periode uitsluitend als parkeerruimte voor voertuigen/lig- en bergplaats voor vaartuigen te gebruiken: btw-belast. Te denken valt aan multifunctionele ruimten en weilanden die volgens de tussen partijen afgesloten overeenkomst worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen en kassen waarin caravans worden gestald.

Het is mogelijk dat de verhuur van parkeerruimte nauw verband houdt met de vrijgestelde verhuur van een andere onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand. Hierbij zijn in beginsel twee situaties mogelijk. De verhuur van de parkeerruimte vormt een afzonderlijke (belaste) prestatie of de verhuur van de parkeerruimte gaat op in de verhuur van de andere onroerende zaak waarop de huurovereenkomst primair betrekking heeft (HvJ EU, 'Grundstucks­ Vermietungsgesellschaft', zaak C-102/08, ECLl:EU:C:2009:345). In deze laatste situatie volgt de verhuur van de parkeerruimte het btw-regime dat geldt voor de verhuur van de andere onroerende zaak. De verhuur van parkeerruimte gaat o.m. op in de verhuur van de andere onroerende zaak als:

• de parkeerruimte voor voertuigen en de voor een ander gebruik bestemde onroerende zaak (zoals een woning) deel uitmaken van hetzelfde gebouwencomplex; en

• de parkeerruimte en de andere onroerende zaak door dezelfde eigenaar aan dezelfde huurder worden verhuurd (HvJ EU, 'Morten Henriksen', zaak C-173/88, ECLl:EU:C:1989:329)

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Wetsvoorstel wijziging short stay

Wetsvoorstel wijziging short stay

Door Ewoud Pranger, Independent Tax Partners & Advisors Het kabinet heeft recentelijk een concept-wetsvoorstel gepubliceerd om btw-besparende praktijken bij...
Krapte neemt toe op Arnhemse kantorenmarkt

Krapte neemt toe op Arnhemse kantorenmarkt

ARNHEM - De krapte op de Arnhemse kantorenmarkt neemt toe. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van BMV Research naar de ontwikkelingen op de lokale kantorenmarkt. De afgelopen vier jaar is...
Bekijk overzicht