Arnhem krijgt primeur van hoogste bioscoop van Nederland

Arnhem krijgt primeur van hoogste bioscoop van Nederland

Het is een uitdagend bouwproject midden in het centrum van Arnhem: de bouw van een groot leisure-complex met een Pathé bioscoop. Pathé Arnhem krijgt 9 zalen met in totaal bijna 1.700 stoelen en wordt de hoogste bioscoop van Nederland. Het omvangrijke bouwproject valt in de categorie 'industrieel bouwen in binnenstedelijk gebied', met de bijbehorende uitdagingen.

Er wordt in Arnhem een nieuwe straat ontwikkeld die een nieuwe verbinding vormt van het Centraal Station naar het centrum. Het complex met de bioscoop vormt de bovenverdieping van deze nieuwe straat met commerciële voorzieningen en horeca. Naar verwachting wordt het nieuwe leisure-complex in november dit jaar in gebruik genomen.

Prefab-onderdelen
Omdat het bouwproject midden in het centrum van de stad is, brengt dit ook enige overlast met zich mee. Maar door te kiezen voor een prefab bouwmethode wordt deze overlast aanzienlijk verminderd. Industrieel bouwen met prefab-onderdelen en een gestandaardiseerde maatvoering maakt het mogelijk om sneller, goedkoper en duurzamer te bouwen. Dit kan alleen bereikt worden met verregaande standaardisatie van producten en processen. Standaard maten en geïntegreerd gebruik van software zorgen voor een optimaal proces met lagere faalkosten, minder vervoersbewegingen en tevreden eindgebruikers.

Betrokken partijen
Het complex van 12.500 m2 is ontworpen door architectenbureaus Powerhouse Company en EUP Design. De vastgoedontwikkelaar is Epicurus en de aannemer bouwbedrijf Wessels Rijssen. VBI levert een bijdrage aan de draagconstructie van het gebouw. De lengte van de vloerelementen zorgen voor grote vloeroppervlakten die flexibel indeelbaar zijn. In de toekomst kan dit gebouw daardoor van functie veranderen.

Bron: www.vastgoedjournaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie