Strijbosch Thunnissen: uw partner voor taxaties van zorgvastgoed

Strijbosch Thunnissen: uw partner voor taxaties van zorgvastgoed

Geschreven door Anouk van Baal op 14 september 2017

ARNHEM - Marktpartijen zien zorgvastgoed in toenemende mate als interessante belegging, wat heeft geresulteerd in een investeringsvolume van 233 miljoen euro voor de eerste helft van dit jaar. Ongeveer 73% hiervan werd geïnvesteerd in extramurale zorg, waarbij de bewoners zelf voor hun accommodatie betalen.

De sterk toenemende interesse in zorgvastgoed is ingegeven door gewijzigde wet- en regelgeving. Hierbij zijn de pijlen onder andere gericht op het langer zelfstandig wonen van ouderen, alsmede het invoeren van de normatieve huisvestingscomponent binnen de intramurale zorg.

Voor de lichtste vorm van zorgwoningen, waarbij zorg wel aangeboden wordt maar niet verplicht is, zijn de risico’s beperkt en tevens wordt vanuit meer dan de helft van de gemeenten in 2020 een tekort aan seniorenwoningen verwacht.

Ongeveer de helft van het totale beleggingsvolume is verkocht door zorgexploitanten zodat liquiditeiten vrij komen, vastgoedrisico’s worden verkleind en zij zich kunnen focussen op de kernactiviteiten, namelijk het leveren van zorg.

Strijbosch Thunnissen Consultancy, Research & Taxaties heeft door de jaren heen een trackrecord in het waarderen van zorgvastgoed bestaande uit o.a. intramurale zorgcomplexen, particuliere woonzorgvoorzieningen, woningbouw met extramurale zorg- en dienstverlening en gezondheidscentra. Hierbij bestaan onze opdrachtgevers uit o.a. beleggers, financiers, zorgexploitanten (instellingen), overheden en toezichthouders.

Strijbosch Thunnissen Consultancy, Research & Taxaties levert overzichtelijke taxatierapporten, welke voldoen aan de door het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) gestelde eisen voor full valuations, hertaxatie of een markttechnische update.

Als partner in Dynamis beschikken wij over de kennis van 125 gecertificeerde taxateurs verspreid over 40 regionale vestigingen door heel Nederland. De kracht van het samenwerkingsverband ligt in de combinatie van regionale expertise met een onderlinge uitwisseling van de opgedane deskundigheid en ervaringen.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie