Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

De maximale hypotheek verandert per 1 januari 2016 nauwelijks, volgens budgetinstituut Nibud. Voor veel tweeverdieners komt iets meer hypotheekruimte. Dit blijkt uit het advies dat het Nibud vanmiddag aanbiedt aan de Tweede Kamer. De ervaring leert dat de overheid dit advies meestal op hoofdlijnen overneemt.

Het tweede inkomen gaat in 2016 voor de helft meetellen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Nu mogen banken het tweede inkomen nog slechts voor een derde meetellen. Het Nibud stelt voor tweeverdieners stapsgewijs hetzelfde te gaan behandelen als eenverdieners, zodat er in 2023 geen verschil meer is.

Eenverdieners
Gemiddeld verschilt de maximale hypotheek in 2016 ongeveer een procent van die in 2015, aldus het Nibud. Eenverdieners die minder verdienen dan circa € 60.000 per jaar, kunnen volgend jaar iets minder hypotheek krijgen. De hogere inkomens krijgen vaak juist wat meer hypotheekruimte. Hoe groot de verschillen precies zijn, hangt af van de rente die geldt op het moment van hypotheekaanvraag. Een eenverdiener kan bij een rente van 2,75 % met een jaarinkomen van € 30.000 volgend jaar ruim € 127.000 hypotheek krijgen. Nu is dat nog bijna € 138.000. Deze beperking heeft vooral te maken met afbouw van de zorgtoeslag voor deze inkomenscategorie.

Meer maatwerk nodig
‘Vereniging Eigen Huis juicht toe dat tweeverdieners stapsgewijs meer hypotheek kunnen krijgen. Daar hebben wij voor gepleit, onder meer omdat ze netto meer overhouden dan een eenverdiener’, zegt Rob Mulder, directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. ‘We zien het liefst dat ze bij hetzelfde totaalinkomen net zo veel kunnen lenen als huishoudens met een inkomen.’ Mulder benadrukt dat banken van de Nibud-normen mogen afwijken, mits ze dat goed kunnen onderbouwen. In de praktijk doen ze dat zelden. ‘Dat is jammer. Het Nibud formuleert echt op basis van gemiddelden, die voor een bepaald gezin misschien niet opgaan. Hypotheekadviseurs zouden meer moeite moeten doen om naar de specifieke situatie te kijken.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie