Flinke stijging verkoop nieuwbouwwoningen

Flinke stijging verkoop nieuwbouwwoningen

Het afgelopen jaar werden in ons land 26.500 nieuwbouwwoningen verkocht, tegen 17.700 in 2009. Dit stelt de Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars.

Het herstel in de nieuwbouw was mede mogelijk doordat ontwikkelaars op grote schaal goedkopere woningen op de markt brachten. Vooral starters profiteerden daarvan; zij konden in 2010 de stap van de huur- naar de koopsector maken. In 2011 dreigt de verkoop opnieuw in te zakken door beperking van de hypotheekverstrekking en de oplopende rente.

Terwijl in de nieuwbouw de verkoop in 2010 met de helft toenam, bleef in de bestaande woningvoorraad het aantal kooptransacties op het zelfde niveau als het jaar daarvoor. Het vermogen van projectontwikkelaars om hun producten aan te passen aan de nieuwe woningmarktsituatie blijkt doorslaggevend voor het herstel van de nieuwbouwmarkt.

In bepaalde regio's blijft het herstel van de nieuwbouwmarkt flink achter. Zo ligt in Noord-Holland (sterk bepaald door Amsterdam) het aantal verkochte nieuwbouwwoningen nog steeds 40 procent onder het niveau van voor de crisis tegen 25 procent landelijk.

De Neprom baseert haar woningmarktrapportages op de cijfers afkomstig uit het onderzoek Monitor Nieuwe Woningen dat in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken elk kwartaal wordt uitgevoerd. Daaruit blijkt ook dat in het derde kwartaal van 2010 de nieuwbouwmarkt kortstondig wat teruggezakte, maar dat dit vooral werd veroorzaakt doordat in de zomer aanzienlijk minder nieuwe projecten in verkoop werden gebracht.

Volgens de Neprom zijn de starters de katalysator van het woningmarktherstel. Eerdere berekeningen tonen aan dat als een starter een bestaand huis koopt dit leidt tot gemiddeld mimimaal drie andere verhuisbewegingen. Aan het eind van de verhuisketen bevindt zich in veel gevallen een nieuwbouwwoning.

De organisatie vindt het dan ook zeer ongelukkig dat uitgerekend starters het meeste last hebben van de beperking in de hypotheekverstrekking. Als gevolg van de aanscherping van de regels van Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en het verscherpte toezicht van de AFM op tophypotheken zijn banken steeds terughoudender geworden. Vooral inkomens beneden modaal - waar de meeste starters zijn te vinden - zijn daar de dupe van. Hun leencapaciteit is fors afgenomen, oplopend tot zelfs 25 procent

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie