Dynamis: Kleine metrages zorgen voor beweging op kantorenmarkt

Dynamis: Kleine metrages zorgen voor beweging op kantorenmarkt

Sterke daling transactievolume in afgelopen kwartaal, aanbodcijfer daalt met 5%

Het opnamecijfer in het derde kwartaal van 2012 valt tegen ten opzichte van de voorgaande kwartalen. Ook de gerealiseerde huurprijzen vertonen een forse daling.

Het totale aanbod is echter met 5% afgenomen in vergelijking met drie maanden geleden. Dit blijkt uit het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2012 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars dat volgende week verschijnt.

Opname kleine metrages neemt verder toe

In het derde kwartaal van 2012 is aanzienlijk minder kantoorruimte van gebruiker gewisseld binnen de Dynamis regio’s. Het totale transactievolume in het derde kwartaal van dit jaar bedraagt 161.000 vierkante meter. Daarmee is sprake van een forse daling van 30% ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. Deze daling is te verklaren door het ontbreken van enkele grote transacties in het derde kwartaal, welke een jaar geleden wel hebben plaatsgevonden. De toename van het aantal kleine transacties is van invloed op het transactievolume. De gerealiseerde mediane transactieprijs in het derde kwartaal van 2012 bedraagt € 125,- per vierkante meter. In vergelijking met de mediane transactieprijs van het derde kwartaal van 2011 is sprake van een daling van bijna 9%. De leegstand van kantoorruimte legt druk op de huurprijzen. Daarmee wordt nieuwbouw ontmoedigd en onttrekkingen gestimuleerd. Of de krachten van de markt geleidelijk voor evenwicht zorgen in de kantorenmarkt, moet de toekomst uitwijzen.

Aanbod daalt met 5%

Op 1 oktober 2012 wordt binnen de 24 Dynamis regio’s in totaal 6.157.000 vierkante meter kantoorruimte aangeboden, een daling van 5% ten opzichte van 1 juli 2012. In het afgelopen kwartaal zijn diverse grote kantoorpanden aan de markt onttrokken. Werkplekinnovaties dragen bij aan de daling in de kantoorbehoefte van bedrijven. Dit resulteert in een daling van het aantal aangeboden vierkante meters nieuwbouw. Op 1 oktober 2012 wordt 251.000 vierkante meter nieuwbouw aangeboden, 4% van het totale aanbodcijfer. Daarmee is sprake van een daling van een procentpunt ten opzichte van drie maanden geleden.

Verhuurbaarheid kantoorpanden van groot belang

Het derde kwartaal van 2012 wordt gekenmerkt door onttrekkingen en verlengingen van kantoorruimten. Ondanks de herontwikkelingsplannen en de restricties aan nieuwbouwprojecten van gemeentes, verwacht Dynamis voorlopig geen herstel in de Nederlandse kantorenmarkt. Kantoorpanden dienen in de huidige huurdersmarkt op één lijn te komen met de vraag van potentiële huurders ten behoeve van de verhuurbaarheid van het object. De kwaliteit van kantoorgebouwen moet blijven voldoen aan de gewenste prestatievraag van huurders.

Klik hier voor het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2012.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie