Bouw woningen Meinerswijk gepland in 2020

Bouw woningen Meinerswijk gepland in 2020


2020 is het jaar dat de eerste woningen worden gebouwd in Stadsblokken-Meinerswijk, het uiterwaardengebied aan de zuidoever van de Rijn. Dat is de planning volgens KondorWessels Projecten, projectontwikkelaar en grootgrondbezitter van het betreffende gebied.

KondorWessels Projecten, afgekort KWP, presenteerde onlangs het Masterplan Eilanden 3.0. Dit plan moet vervolgens leiden tot het bestemmingsplan dat in 2019 moet worden uitgewerkt. KWP verwacht dat de bouw in 2020 kan beginnen.

Raad van State
Milieudefensie heeft onlangs aangegeven naar de Raad van State te stappen om via het hoogste rechtsorgaan te proberen de woningbouw in Stadsblokken en Meinerswijk te voorkomen. Een van de redenen voor KWP om de milieueffecten te onderzoeken. “We willen het zorgvuldig doen.”

In het Masterplan Eilanden 3.0 is opgenomen dat op het toekomstige Meinerseiland (het huidige bedrijventerrein De Praets) zo’n 75 huizen komen. Hoeveel woningen Stadsblokken uiteindelijk gaat tellen, is niet bekend. Het terrein staat toe om maximaal 250 grote of 350 kleine woningen te bouwen.

Ontsluiting
Met name in Malburgen-West waren er bezwaren tegen de ontsluiting van de nieuwe woonbuurten. Daar is onderzoek naar gedaan en het Masterplan bevat tevens drie mogelijke oplossingen voor dit probleem. Die gaan uit van een volwaardige kruising met verkeerslichten op de Eldenseweg.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie