Arnhem in startblokken voor ‘Energiestad‘

Arnhem in startblokken voor ‘Energiestad‘

Om Arnhem nog nadrukkelijker te profileren als energiestad is recent de intentieverklaring Arnhem Energiestad ondertekend. Circa 40 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs, overheid, woningcorporaties en (maatschappelijke) instellingen hebben de handen ineengeslagen om de kansen en uitdagingen die er op dit gebied liggen samen op te pakken

Het doel is om door de samenwerking nieuwe technieken op het gebied van duurzame energie te ontwikkelen, nieuwe werkgelegenheid te creëren en een beter en schoner (leef)milieu te realiseren.

"Onze ambitie is erop gericht om meters vooruit te maken op het gebied van energie" aldus wethouder Van Gastel van Milieu. "Heel concreet hebben we ons als gemeentebestuur tot doel gesteld jaarlijks 3 procent te besparen op het energiegebruik en de productie van duurzame energie met 7 procent te laten toenemen. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom ben ik ook erg blij met alle partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend. Want door van elkaar kennis en expertise gebruik te maken komen onze doelen een stap dichterbij."

Wethouder Michiel van Wessem van Economische Zaken: "Arnhem is van oudsher een energiestad met gerenommeerde bedrijven als bijvoorbeeld de KEMA. Inmiddels werkt bijna 1 op de 10 werknemers in Arnhem in de energiesector en liggen er wat werkgelegenheid betreft nog volop kansen. Niet voor niets is de sector energie- en milieutechnologie een van de speerpunten van onze economische agenda."

Projectwethouder voor Arnhem Millenniumgemeente Henk Kok: "We willen als millenniumgemeente zuinig met energie omgaan. In november was er bijvoorbeeld een actie om winkeliers te vragen de warmte binnen te houden. Een schuifdeur met luchtgordijn kan per winkel een besparing van wel 40% op de stookkosten opleveren. Ik ben verheugd dat Arnhemse bedrijven en burgers de handen ineen slaan om bewust met energie om te gaan. Dat is goed voor de portemonnee. En zo levert Energiestad Arnhem een bijdrage aan het bereiken van een duurzaam leefmilieu, een van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties.

De volgende stap is nu dat er op 24 juni 2011 een convenant gesloten gaat worden met daarin opgenomen concrete acties. Er is bewust voor die datum gekozen omdat die dag de eerste stadsconferentie Arnhem Energiestad wordt georganiseerd.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie