Arnhem heeft nieuw ruimtelijk kader tot 2040

Arnhem heeft nieuw ruimtelijk kader tot 2040

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de nieuwe, structuurvisie ‘Arnhem 2020/doorkijk 2040’ vastgesteld. De structuurvisie schetst de Arnhemse ambities voor de stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, het groen-blauwe raamwerk met oog voor belangrijke nieuwe thema’s zoals energie en klimaat.

Het gaat om behouden en ontwikkelen; vasthouden van de bestaande eigen kwaliteiten van de stad en daarop voortbouwen.

De structuurvisie geeft aan dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en kantoorontwikkeling. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad aangegeven dat leegstand moet worden voorkomen en heeft in een motie het college opgeroepen tot initiatieven om leegstand te bestrijden en transformatie van leegstaande gebouwen en gebieden te stimuleren. Elke gemeente in Nederland is verplicht zo’n document te maken, het biedt richting aan overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en burgers op ruimtelijk gebied.

De structuurvisie en de bijhorende stukken zijn via www.arnhem.nl in te zien. Omdat het om een groot bestand met vele pagina’s gaat ligt een gedrukte versie ter inzage bij het BWL loket in het stadhuis, Koningstraat 38.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie